KẾT QUẢ TÌM KIẾM

GIAN HÀNG PHÁP TẠI TRIỂN LÃM ILDEX VIỆT NAM 2016 SECC, TP Hồ Chí Minh, 23-25 tháng ba năm 2016

Trang - 14-mars-2016 06:09:08
Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 năm 2016 , tại thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Pháp Business France sẽ đồng hành cùng 13 doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực chăn nuôi tham gia Triển lãm chăn nuôi quốc tế ILDEX tại Việt Nam. Nhân dịp này, các doanh nghiệp tại Khu gian hàng Pháp sẽ có cơ hội giới thiệu đến các doanh nghiệp chăn nuôi trong khu vực những tinh hoa và kỹ năng nổi tiếng của họ trong lĩnh vực máy móc và kỹ thuật chăn nuôi: thức ăn chăn nuôi, di truyền và lai tạo giống, sức khỏe vật nuôi, chế biến gia súc, vv.   Với sự tham gia của 154 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia tại triển lãm 2014, ILDEX được xem là triển lãm về ngành chăn nuôi có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Mục tiêu của triển lãm là « Mang tinh hoa của thế giới đến để đáp ứng các nhu cầu của nước sở tại ». Triển lãm này cho phép các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới mở rộng các hoạt động của họ trong ngành chăn nuôi, thủy sản, chế biến các sản phẩm chăn nuôi, bằng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong khu vực.   Sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu lớn về tiêu thụ các sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu, kéo theo những yêu cầu về cơ giới hóa và hiện đại hóa để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngành chăn nuôi hiện chiếm tỷ trọng 27 % giá trị sản xuất nông nghiệp, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn đối với các nhà xuất khẩu của Pháp.     ********************************************   pavillon France A L’OCCASION DU SALON ILDEX VIETNAM 2016   SECC, Ho Chi Minh Ville, du 23 au 25 Mars 2016     Du 23 au 25 mars 2016 à Ho Chi Minh Ville, Business France Vietnam accompagnera 13 entreprises françaises du secteur des filières animales sur le salon international ILDEX Vietnam 2016 . A cette occasion, les entreprises du Pavillon France mettront en avant leur expertise et leur savoir-faire reconnus auprès des professionnels locaux dans les domaines des équipements et technologies d’élevage : alimentation, nutrition, santé, génétique et reproduction, transformation des produits animaux, etc.   Avec plus de 154 entreprises participantes venant de 25 pays différents lors de l’édition 2014, ILDEX s’est véritablement imposé comme le plus important salon de l’élevage au Vietnam. L’objectif visé est « d’apporter un savoir-faire international pour satisfaire les besoins locaux ». Le salon permet aux entreprises du monde entier de développer leur activité en relation avec l’élevage, l’aquaculture et la transformation des produits animaux, en partenariat avec des acteurs locaux.   La croissance du secteur agricole vietnamien, conjuguée à la forte demande intérieure et extérieure, est à l’origine d’un besoin de s’équiper et de se moderniser afin d’améliorer la productivité. Les filières animales qui occupent 27 % du secteur agricole, offrent de véritables opportunités aux exportateurs français.   ▪ ACTINI SAS ▪ ASIALAND - VIPHAVET ▪ COOPERL ARC ATLANTIQUE ▪ IMV TECHNOLOGIES ▪ MERIAL ▪ MULTIGENE / GENE+ ▪ NELSON MEDICAL   ▪ NOR-FEED HOLDING ▪ OLMIX ▪ PHILEO LESAFFRE ANIMAL CARE ▪ SERSIA FRANCE-EVOLUTION INTERNATIONAL ▪ TECHNA NUTRITION VIETNAM ▪ VITALAC Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thông tin của các công ty tham dự, xin vui lòng liên hệ :   Cô NGUYỄN THỊ Thanh Mai - tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh   04 39 44 58 55 – mai.nguyenthithanh@businessfrance.fr        Anh LỤC Mạnh Tùng – tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh   04 39 44 58 41 – manhtung.luc.int@businessfrance.fr

Agro - technology: French know-how is still one of the best in the world

Tran Tuan Linh - 16-mai-2014 05:10:55
With the mechanization of farming these past few decades, France has demonstrated its know-how in developing high-performing Agro-technology solutions worldwide. 2nd importer and 5th exporter for international markets in farming technologies, France is undoubtedly one of the major players in the sector, with 9% market share worldwide. “French companies are recognized and quite present internationally,” explains Tatiana Miron, UBIFRANCE’s Export Advisor for the Agriculture and Food sector. France has 230 enterprises that export farming equipment. Most of them are SMEs (60 %). Among them are companies like Grégoire Besson, Kuhn, Exel Industries and Manitou.  “70 % of French production in farming equipment is exported,” points out Tatiana Miron. When the exporting company is French, doors open more easily As an example, in South Africa, the exports for French farming machines increased 6 % between 2013 and 2012. Local prospects started noticing the Kuhn, Manitou, Pellenc or Berthoud logos hard at work. “These companies found the right distributors and they are focused on specific niches, ones whose needs they really understand,” analyzes the UBIFRANCE’s expert. In a completely different business segment, that of equipment designed and manufactured for the food industry, “France is still the reference throughout the world,” asserts Tatiana Miron. “When the exporting company is French, doors open easier.” With an international market share of 5.4 %, France is ranked 5th, behind Germany and Italy, two big leaders in the market for the food industry’s equipment. Innovative, flexible and well-adapted to its markets To go into detail, “the French offer is well-positioned for producing machines and implements for industrial preparation of food and drinks,” says UBIFRANCE’s advisor. France is also very present in baking and pastry equipment, plus biscuit-making as well as for specialized implements designed for meat. According to Tatiana Miron, “All of these specialties are growing at an exponential rate.” “France is displaying all its ability to innovate. Flexible and well-adapted to each market, French companies have become highly specialized,” she adds. This is certainly the strategy the major French trademarks in the sector have adapted, like Bongard, Serac and Cermex. They combine their knowledge of different markets and their own reactivity to respond quickly and well to calls for bids. This competitive edge is what allows them to reinforce themselves on several market niches. Further information about French companies - Agri-food Sector : > Livestock, Meat, Processed meat products > Fishery and Aquaculture products and processed > Agricultural equipment and Food processing, Packaging
Giới thiệu
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v... Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường : - Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường -  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp - Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm - Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp V

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media