KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại hội thảo Pháp-Việt về ngành điện

Trang - 26-sept.-2016 10:32:51
Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại hội thảo Pháp-Việt về ngành điện Ngày 4 tháng 10 năm 2016 tại Khách sạn Pullman Saigon Center, Hồ Chí Minh Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp Business France xin hân hạnh thông báo về hội thảo Pháp - Việt chuyên ngành điện vào ngày 4 tháng 10 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là đơn vị đồng tổ chức sự kiện. Phái đoàn gồm 8 doanh nghiệp Pháp sẽ giới thiệu kinh nghiệm cũng như các dự án phát triển của mình tại hội thảo. Các doanh nghiệp này bao gồm : APAVE :   là chuyên gia về kiểm soát rủi ro cho các doanh nghiệp và cơ quan công quyền mong muốn kiểm soát các rủi ro về kỹ thuật, con người và môi trường. Bureau Véritas : là chuyên gia hàng đầu thế giới trong đánh giá sự phù hợp và chứng nhận. Công ty cung cấp các giải pháp đổi mới để giảm thiểu các rủi ro, cải thiện hiệu suất và thúc đẩy phát triển bền vững. CONSOLIS : là tập đoàn công nghiệp hàng đầu châu Âu chuyên về thiết kế và sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong ngành công nghiệp và đặc biệt trong các nhà máy nhiệt điện. EDF : là tập đoàn sản xuất và cung cấp điện hàng đầu tại Pháp và trên thế giới. Legrand : là chuyên gia hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng điện và kỹ thuật số với các giải pháp toàn diện đáp ứng mọi sự biến động của thị trường ( hiệu quả và kiểm soát năng lượng...) SAFT BATTERIES: là công ty thiết kế, phát triển và chế tạo các loại pin công nghệ cao cho các ứng dụng công nghiệp và đặc biệt trong quốc phòng và lưu trữ năng lượng. SAGEMCOM : là chuyên gia về các giải pháp viễn thông giá trị gia tăng cao (máy giải mã, công tơ điện...) SIREA: là chuyên gia trong các dự án điện công nghiệp, quản lý năng lượng, truyền thông tự động và các thiết bị chống sét.     Tổng sơ đồ điện 7 giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030 đã mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước Việt Nam và Pháp. Hội thảo về ngành điện lần này sẽ là cơ hội để tám doanh nghiệp Pháp làm nổi bật các sản phẩm của họ cũng như thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực này. Hội thảo cũng nhận được sự trợ giúp của Cơ quan Phát triển Pháp.     Các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp với các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam do Business France tổ chức trong khuôn khổ sự kiện này sẽ là cơ hội để thắt chặt các mối quan hệ đối tác thương mại, công nghiệp và công nghệ bền vững.   Để biết thêm thông tin, đăng kí tham gia hội thảo hoặc gặp gỡ B2B với các doanh nghiệp Pháp, xin vui lòng liên hệ:   Bà NGUYỄN Thị Tuyết Lan, Tùy viên ngành Môi trường và Năng lượng   Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp, Business France- Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam   Điện thoại: +84 (0)43 944 58 33 - E-mail: Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr   www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn       Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp Business France là cơ quan đại diện thương mại hỗ trợ việc phát triển quốc tế và xuất khẩu của các doanh nghiệp Pháp cũng như xúc tiến và thu hút đầu tư quốc tế vào Pháp. Business France quảng bá sự hấp dẫn và hình ảnh của nền kinh tế Pháp, các doanh nghiệp Pháp và các vùng lãnh thổ của cộng hòa Pháp. Cơ quan còn quản lý và phát triển mạng lưới Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp. Thành lập ngày 1/1/2015 trên cơ sở sáp nhập cơ quan đại diện thương mại Pháp (UBIFRANCE) và AFII (cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Pháp), Business France gồm 1500 nhân viên tại Pháp và 70 văn phòng trên thế giới. Tại Việt Nam, cơ quan đại diện thương mại gồm 17 nhân viên làm việc tại 2 văn phòng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Business France tại Việt Nam cũng đảm nhiệm các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia. ******************************************************************  DELEGATION OF EIGHT FRENCH COMPANIES AT THE TECHNICAL ELECTRICITY SEMINAR WITH ELECTRICITY OF VIETNAM   Pullman Saigon Center Hotel, HCMC, October 4 th , 2016     Business France is pleased to host in collaboration with Electricity of Vietnam the Technical Electricity Seminar on October 4 th , 2016 in Ho Chi Minh City. The eight companies composing the French delegation, will introduce their latest technologies, know-how and development projects. The French delegation includes:      APAVE , specializing in risk management for both public and private companies whose goal is to control their technical, human and environmental risks; Bureau Véritas , well-established company in evaluation and certification services providing solutions in quality, health and safety, environmental protection and social responsibility; CONSOLIS , a leading European industrial group specialized in the design and manufacturing of high performance precast concrete products for specific industrial usage such as in electric power stations; EDF , number one producer and distributor of electricity in France and worldwide; Legrand , world leader in products and systems for electrical and digital installations and information networks offering solutions to meet new environmental efficiency challenges; SAFT BATTERIES , world leading designer and manufacturer of advanced battery technology. Saft Batteries is a manufacturer of nickel batteries and primary lithium batteries for specific industries with applications in energy storage and defense industries; SAGEMCOM , operating in the broadband, energy and Internet of Things markets. Sagemcom is a “smart city” player offering smart meter, smart grid, smart site, smart infra and smart services; SIREA , specializing in industrial electricity, energy management, auto communication and lightning prevention systems. The 7 th National Master Plan for power development for the period 2010-2020, with a vision to 2030, offers future cooperation opportunities between France and Vietnam. The Technical Electricity Seminar is a unique setting to highlight French expertise and know-how.     The individual B2B meetings organized by Business France with agents, distributors, operators, investors and Vietnamese decision-makers will give participants the opportunity to establish commercial, industrial or technical partnerships .     For more information, please contact:    Mrs NGUYEN THI Tuyet Lan   Senior Trade Advisor    Business France Vietnam, French Embassy in Vietnam   Tel: +84 (0)4 39 44 58 33   Email: vietnam@businessfrance.fr | www.businessfrance.fr | www.youbuyfrance.com/vn     Business France is the French Government’s national agency supporting the international development of the French economy, responsible for fostering export growth by French businesses, as well as promoting and facilitating international investment in France. Business France promotes France’s companies, business image and nationwide attractiveness as an investment location, and also runs the V.I.E international internship program.  Founded on January 1 st , 2015 through a merger between UBIFRANCE and the Invest in France Agency, Business France has 1,500 personnel, both in France and in 70 countries throughout the world, who work with a network of public- and private-sector partners. In Vietnam, Business France, the trade department of the French Embassy, has 17 experts located in two offices in Hanoi and Ho Chi Minh-City. *************************************************************************  Délégation de huit entreprises françaises au colloque franco-vietnamien sur l’électricité      Hôtel Pullman Saigon Center à Hô Chi Minh-Ville le 4 octobre 2016     Business France Vietnam a le plaisir de vous faire part de l’organisation, en partenariat avec Electricité du Vietnam, d’un colloque franco-vietnamien sur électricité, le 4 octobre 2016 à Hô Chi Minh-Ville. La délégation française de huit entreprises françaises présentera à cette occasion son savoir-faire, ses références et ses projets de développement. Elle est constituée de :    APAVE , spécialiste de la maîtrise des risques pour les entreprises et les collectivités publiques qui souhaitent maîtriser leurs risques techniques, humains et environnementaux ; Bureau Véritas , spécialiste mondial dans l’évaluation de la conformité et de la certification, qui offre des solutions innovantes afin de réduire les risques, améliorer les performances et promouvoir le développement durable ; CONSOLIS , spécialiste européen de premier plan dans la conception et la fabrication de produits en béton préfabriqués de haute performance pour des besoins industriels spécifiques tels que les centrales électriques ; EDF , premier producteur et fournisseur d’électricité en France et dans le monde ; Legrand , spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, qui propose des solutions concrètes afin de relever les défis liés aux mutations du marché (efficacité énergétique, maîtrise de l’énergie…) ; SAFT BATTERIES conçoit, développe et fabrique des batteries de hautes technologies pour des applications industrielles et spécialisées, en particulier dans le secteur de la défense ou le stockage de l’énergie ; SAGEMCOM spécialiste des terminaux communicants à haute valeur ajoutée (décodeurs, compteurs électriques…) ; SIREA , spécialiste des projets en électricité industrielle, gestion de l’énergie, auto communication et dans la protection contre la foudre ;    Le 7 ème Plan de développement énergétique qui couvre la période 2010-2020 avec une perspective à 2030 offre des perspectives de coopération entre le Vietnam et la France. Le Colloque Electricité sera alors, pour les huit entreprises présentes, un lieu privilégié pour mettre en avant les nouvelles technologies, le savoir-faire et les projets de partenariat franco-vietnamien. Il bénéficie du soutien de l’Agence française de Développement.     Les rendez-vous individuels programmés par Business France Vietnam avec les agents, distributeurs, opérateurs, investisseurs et autres décideurs vietnamiens seront l’occasion de nouer des partenariats commerciaux, industriels et technologiques durables.     Pour davantage d’informations, participation au colloque Electricité et rencontres en B2B avec les entreprises françaises, merci de contacter :    NGUYEN Thi Tuyet Lan, chargée de développement Environnement et Energie   Business France Vietnam – Ambassade de France au Vietnam   Tél.: +84 (0)43 944 58 33 - E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr   www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn       Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française : elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le Volontariat international à l’étranger (V.I.E.). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII et dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Au Vietnam, Business France compte 17 collaborateurs répartis à l’Ambassade de France à Hanoï (9) et au Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville (8). Business France Vietnam couvre également le Cambodge.  

French sports-events companies keep on winning

Tran Tuan Linh - 01-août-2014 12:44:27
While the men’s French football team had its last kick in this summer’s World Cup in Brazil, many French companies continued their successful campaign at the world’s premier sporting event. Rio de Janeiro was the host of the final of the World Cup and one could see signs of French business presence almost everywhere. GL Events of France managed Rio Centro, an exposition park that was the site of FIFA’s organization committee and press centre. Nearby sits a 306-room hotel that was used by many of the FIFA delegates: it was built by French construction group Bouygues and designed by French-born architect Jean-Michel Wilmotte. Each day, when officials arrived at the state-of-the-art Maracana stadium, the renewable energy powering the stadium was supplied thanks to a pilot project run by French energy group EDF and its partners. French-based companies have a long history of winning contracts for the supply of products and services at major international sporting events. According to Viviane Silberstein, Project Head at UBIFRANCE, much of the winning know-how of French businesses is acquired in their domestic market: “When French companies go abroad, they have to adapt to other markets, but domestic experience already gives a reference and an image, like Roland Garros or the next European football championship, and this is very important for an organizing committee.” France has proven experience in handling international sports events: the country has hosted various Winter Olympics (Chamonix, Grenoble and Albertville), the 1984 UEFA European Championship, the 1998 FIFA World Cup, and the 2007 Rugby World Cup. Every year, France organizes the Tour de France cycling event. Roland Garros is another key international sporting event organised in France, and the country will host the 2016 UEFA European Championship. GL Event’s performance at the 2012 Summer Olympics helped the company to launch a successful bid for contracts during this summer’s Football World Cup in Brazil. GL Events was responsible for the design and installation of 25 indoor and 15 temporary outdoor sites across London — a contract that represented €21 million. However, even before this sizeable addition to its portfolio, GL Events had been managing a range of international events in Paris for years. In 2014, the Winter Olympics — the most expensive in history, at a total cost of $51 billion — took place in Sochi, in the Russian Federation: 12 French companies won a total of €100 million in contracts. A 2013 survey of the Rhône-Alpes region in South-Eastern France found that there are 300 locally based companies involved in the management of the winter-sports industry, bringing in approximately €1 billion in revenue per year. After all, France ranks third worldwide in winter-sports tourism, after Austria and the USA… French companies, building on their track record, have been successful domestically and internationally in this field. Innovative companies, which offer new products and technologies, find opportunities to showcase their solutions and grow. Seat Advert is a very young company that is revolutionizing the sporting experience: its small screens, as installed in stadiums, allow viewers to peruse ads and access real-time information, including game statistics. Seat Advert’s innovative solution has already found new clients in Mexico, with plans to expand into South America. The company has recently been awarded a contract for this year’s World Equestrian Games in Normandy, in North-Western France. Esportec Eco-Industriel is yet another young innovative company developing natural and ecological surfacing solutions for outdoor spaces. ECO’STABIL®, its patented material, is made out of waste and can be combined with other recycled products. While many of the uses of this and other products are not entirely recreational, they can be used to create cycle tracks, equestrian paths and footpaths. Currently, the company exports to Morocco, Benelux countries and Switzerland: the potential for expansion of this eco-friendly material in export markets is considerable, as more and more international sports events require contractors to pay attention to environmental considerations. Ms V Silberstein of UBIFRANCE explains that French companies are not afraid to take on the biggest challenges and, with their many successes, it is not surprising that, “They are approaching the market based on the biggest business opportunities, and these are the biggest international events, international football events, and Olympic Games. The criterion is not francophone and country specific and, now, UBIFRANCE is working with companies on all events.” International opportunities will continue to grow, with the $100 billion in new investments expected at the 2022 World Cup in Qatar, $15 billion at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro and $30 billion for the 2018 World Cup in Russia. Apart from the biggest prizes over the next decade, there is a diverse set of opportunities that can sustain a business in the coming years. For example, there are smaller but lucrative events that French companies can target through UBIFRANCE, including sales expositions in Almaty (Kazakhstan) and preparatory events in Saint Petersburg (Russia) for the 2018 World Cup, all in the next 12 months. Furthermore, existing markets are always in a state of flux and French companies with good products and services are being rewarded with new contracts. Bodet, an equipment manufacturer specializing in scoreboards and video screens, is a prime example. Even though this French company has been present in the Middle East for more than 30 years, it recently acquired new business from Al Jazeera Sport Studios and in relation to stadiums in Abu Dhabi and Kuwait City. While Ms Silberstein admits that, “The international sports-event market is extremely competitive,” it is also clear that many French companies, encouraged by expertise gained in their domestic market, are more than ready for the challenge. Besides, as she points out, “New opportunities and existing national markets will only grow over the next decade, with contracts that are so big that, if you have a small percentage of this contract, it is worth fighting for it.” In conclusion, it is clear that French-based companies are poised to continue with their off-the-pitch success in this competitive market. Please click here for further information about French companies in this field !

France’s difference when it comes to Intelligent Transportation Systems

Tran Tuan Linh - 10-juil.-2014 09:47:19
The trend, across cities around the world, is for ever-higher densities in urban population. Benoît Perino, UBIFRANCE’s expert on Intelligent Transportation Systems (ITSs), says that, once a city reaches a critical size (i.e. a population density of up to 20,000 people per square kilometre), urban mobility becomes a paramount issue. Public-sector authorities need to solve such issues as to how to manage road traffic flows, give commuters up-to-the-minute information, and run efficient back-office payment systems to make these essential services financially viable.  High tech makes a difference, and France has been a precursor in ITS technology for over 40 years now, designing and building ‘the future is now’ solutions. The ITS market in France is worth €4.5 billion per year, generating 45,000 jobs. Naturally, Paris is the premier showcase, although every major French city displays impressive achievements in urban transportation. In Paris, the métro is being automated and ‘traditional’ tickets are on their way out, being replaced by dematerialized Near Field Electronic paid-entry systems such as Navigo that whisk passengers through the turnstiles. Navigo will soon to be deployed across Thalys services — the bullet train serving the high-speed line between Paris and Brussels. One of the key players behind these ultra-efficient, yet complex, ticketing solutions is ERG Transit Systems SA — a specialist company capable of designing ITS ticketing systems for target groups of users ranging from 10,000 to 10 million passengers a day, in cities such as Hong Kong, Melbourne, Rome, Singapore, and maybe San Francisco soon. Managing environmental impact and highway safety is a prime concern, and French technology has met another ITS challenge on its highways (the country’s autoroutes), providing traffic reports and free-flow tollbooth collection (or ETC, for Electronic Tolling Collection). This complex mix of infrastructure and back-office consolidation of on-line toll collection works now in the United States, while respecting each individual state’s strenuous and complicated guidelines for toll-collection management, yet still designing a reliable, interoperable system that makes financial sense. Systems have also been designed to identify licence plates on trucks in order to apply the eco-tax, as the vehicles pass under electronic sensory equipment. Obviously, a variant of this multi-mode system is equipment that checks for vehicles exceeding the speed limit, combined with the processing of massive volumes of data in order to properly assess fines. French players have developed solutions that are environmentally and user friendly. Autolib, introduced by Blue Solutions, Bolloré SA’s subsidiary, has put up to 1,800 electric cars on the streets of Paris and its region (with 59 suburbs of the French capital included in the scheme) – an environmentally friendly initiative soon to be launched in Indianapolis (USA), where the scheme will be known as Speedy Car. Any visitor to Paris has seen, or perhaps even used, Vélib’ bikes to get around. The Vélib’ scheme, launched and managed by JC Decaux SA in 2007, maintains a fleet of 17,000 bicycles used by an average of 85,810 riders every day and extends to over 30 suburbs. The running of the Vélib’ scheme requires real-time back-office management software and a convenient, yet secure payment system — always the prime ingredients for a successful ITS. What about the role of UBIFRANCE, France’s export-support agency? UBIFRANCE interacts with the key players in the sector, such ATEC ITS France ( www.atec-itsfrance.net ), a professional association that brings all the ITS industry together in order to shape the public debate and lobby in favour of future land-based transportation projects. Another important player is TOPOS, an association that is particularly active in the south-west of France ( www.tops-aquitaine.org ) and has a special interest in developing geo-localization in the transportation field. In fact, a highlight with an international dimension for the entire sector will be the World Congress for ITS in Bordeaux (in south-western France), to be held from 5 to 9 October 2014. As Benoît Perino of UBIFRANCE sees it, “There is a high potential for ITS in France and internationally. There are a lot of French SMEs with great, highly advanced technologies. Our role at UBIFRANCE is to accompany them, so that they can meet local operators and authorities throughout the world and have their technology integrated into turnkey projects.”   Further information about French companies : www.ubifrance.com/french-exporters-directory/company-8603-bmia

Sustainable urban development: Vivapolis is re-inventing the future for cities

Tran Tuan Linh - 16-mai-2014 05:02:07
Imagine the city for tomorrow. That’s the daily challenge many French companies are ready to meet today, all of them re-grouped under the brand Vivapolis. French know-how in providing solutions definitely has takers elsewhere in the world. Today, major cities throughout the world are searching for very specific expertise when it comes to developing, renewing and re-inventing themselves. France certainly has the high caliber players -- Bouygues, Vinci, Eiffage, Alstom, Veolia, Egis – to go along with innumerable SME positioned on very technological niche markets that respond to crucial challenges for tomorrow. Initiated by French public authorities, Vivapolis regroups the wide range of expertise French companies have to offer to meet the needs of cities all around the world. “Simply because it is always easier to focus attention on a name everyone can recognize,” explains Caroline Olivier, Environment Project Manager at Ubifrance. More than 70 French enterprises focused on sustainable cities have risen to the challenge by joining Vivapolis. Certified know-how Demonstrations of their know-how abound: whether it’s the Grand Paris, Grand Lyon, the Euro-Mediterranean project in Marseille, the Urban Community of Bordeaux, among other initiatives. For all of these sites, there are several issues that need to be faced: mobility, managing energy, pollution…   One common thread shared by all of these urban development projects involves improving the quality of life and social cohesion in these cities to make them more attractive. Several ambitious projects have been started to develop responses. One key example is the Auto-Lib system in Paris to reduce circulation in the city with non-polluting electrical cars. Bordeaux Euratlantique, an extensive construction endeavor, reveals the wide scope of action Vivopolis is capable of.  Relying especially on the development of eco-quarters, the project combines energetic efficiency, water recycling and a solar-energy plant. International markets lining up Vivapolis is ready for export. It’s already present in Morocco, where public authorities hope to benefit from French know-how to develop a new city of Chrafate in the region of Tanger-Tetouan. “They requested assistance from the French to help them carry out this ambitious project,” adds Caroline Olivier. The same thing is true for Turkey, with the youngest population in Europe. Turkish authorities expect French companies to help them integrate this youthful population more effectively in a cityscape that is constantly growing. As for China, its gigantic projects require showing up with turnkey proposals. Over the past 10 years, France has already carried out more than 200 projects in approximately fifty Chinese cities. Another highlight is the French eco-quarter that is going to be built in the Tiexi district in Shenyang. Alstom and its joint-venture, Satée, won a deal amounting to € 75 Million to provide locomotives for 550 wagons on Subway Lines 3 and 4 in Chengdu, the 5th largest city in China. For Caroline Olivier, “Vivapolis involves a large number of French companies working on sustainable cities,” responding to key issues in urbanization for emerging countries as well as for renewal of major cosmopolitan areas worldwide. The latest scoop for Vivapolis ? France is getting cutting-edge, using state of the art technologies, proposing 3D simulations for these international projects to allow deciders to visualize different possibilities for a quarter or city. These virtual scale models showcase all of Vivapolis’ partners and their specializations. It is now being tested for initiatives in Astana and Santiago in Chile. More information : Vivapolis powered by French creativity Cities : a collective adventure Directory of French companies

Chuyến công tác của phái đoàn 16 doanh nghiệp ngành nước của Pháp tại Việt Nam và Campuchia

Tran Tuan Linh - 01-nov.-2012 06:52:54
Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 11 năm 2012, Cơ quan thương vụ Pháp UBIFRANCE tổ chức một chuyến công tác cho các doanh nghiệp ngành nước của Pháp tại Campuchia và Việt Nam. Thông qua các chuyến thăm, làm việc và gặp gỡ với các nhà tài trợ cho Việt Nam cũng như với các doanh nghiệp, đoàn doanh nghiệp Pháp sẽ tìm hiểu được nhiều hơn nhu cầu thị trường nước của hai nước. Các doanh nghiệp cũng hy vọng kết nối và xây dựng được quan hệ bền vững với các đối tác Việt Nam trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc phát triển công nghệ trong ngành nước. Chuyến công tác bắt đầu tại Phnom Penh và kết thúc tại Hà Nội, với gian hàng Pháp tại triển lãm Vietwater. Việt Nam và Campuchia là hai nước có nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong ngành nước. Hiện Campuchia vẫn đang tiếp tục các dự án tái thiết hạ tầng cơ sở và một trong các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ MDGs mà Liên Hiệp Quốc xác định cho nước này là nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch lên 80% từ nay đến năm 2015. Về phía Việt Nam, chính phủ cũng đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng trong việc giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải. Từ nay đến năm 2020, các cơ quan quản lý hy vọng 100% người dân đô thị được cung cấp nước sạch và 80% lượng nước thải sẽ được xử lý. Về phần mình, nước Pháp có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực xây dựng và quản lý hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải. Pháp cũng là nhà sản xuất thiết bị số một thế giới trong lĩnh vực xử lý nước. Mô hình đối tác công/tư của Pháp trong lĩnh vực quản lý nước được rất nhiều nước khác áp dụng.  Trong hai ngày 1 và 2 tháng 11 sẽ có các buổi hội thảo bàn tròn được tổ chức tại Phnom Penh, với sự có mặt của các cơ quan và doanh nghiệp quan trọng của Campuchia trong lĩnh vực này. Còn tại Hà Nội, các doanh nghiệp tham gia sẽ có cơ hội gặp gỡ với các đối tác tại tiệc cocktail networking, tổ chức tại gian trưng bày của Pháp Pavillon France (stand F11) trong khuôn khổ triển lãm Vietwater (trung tâm triển lãm VEFAC). Ngoài ra, vào 14h00 ngày 6 tháng 11 tại triển lãm, hai công ty ALTEREO và SCE cũng sẽ tổ chức một hội thảo giới thiệu hai dự án thực hiện tại Việt Nam do Pháp tài trợ : (1) nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 2 của dự án « Ho Chi Minh City Environmental Sanitation » và (2) Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ cho công tác quản lý mạng lưới nước sạch của thành phố Nha Trang.  Các doanh nghiệp Pháp tham gia vào chuyến công tác này bao gồm : ALTEREO, APB ENVIRONNEMENT, AQUASURE, DE DIETRICH, EAUPURE, HEMERA, LABARONNE CITAF, LACROIX SOFREL, PERRIER SOREM, SAPPEL, SCE, SIMOP, TECH SUB, TECOFI, VEOLIA WATER và VINCI CONSTRUCTION. Cơ quan thương mại Pháp UBIFRANCE là cơ quan hỗ trợ phát triển thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp Pháp. Với đội ngũ 1400 người, Ubifrance hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp Pháp tại 60 quốc gia. Tại Việt Nam, Ubifrance có văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ 17 cán bộ người Việt và người Pháp. Để biết thêm thông tin và đăng ký vào các hoạt động hội thảo và tiệc cocktail, xin vui lòng liên hệ : Ubifrance Vietnam Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan Phụ trách lĩnh vực môi trường Tél.: +84 (0)43 944 58 33 E-mail : lan.nguyenthituyet@ubifrance.fr www.ubifrance.fr/vietnam
Giới thiệu
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v... Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường : - Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường -  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp - Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm - Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp V

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media