THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Khu triển lãm Pháp: phái đoàn 10 doanh nghiệp Pháp tại Triển lãm VIETWATER 2017 (Gian B20)

Hong Trang Nguyen - 06-nov.-2017 04:53:06

  Trung tâm triển lãm Sài Gòn (SECC) tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 8 -10 tháng 11 năm 2017   Cơ quan thương mại và đầu tư Business France hân hạnh kính mời Quý vị đến gặp gỡ các doanh nghiệp Pháp tham gia Khu triển lãm Pháp trong khuôn khổ Triển lãm VIETWATER 2017. Phái đoàn doanh nghiệp Pháp gồm có 10 doanh nghiệp có uy tín quốc tế bao gồm:    COLETANCHE by AXTER : thiết kế, chế tạo và kinh doanh lớp chống thấm geomembrane từ nhựa bitum và các màng chống thấm khác; EMO / SEMOSIA GROUP : thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý nước và xử lý bùn đô thị & bùn công nghiệp; HYDROMOBIL : thiết kế các giải pháp tiên tiến và hiệu quả nhất trong việc dẫn nước trên mọi địa hình từ các tầng nước mặt hay tầng nước sâu tùy chọn; LUDWIG PFEIFFER : tổng thầu cho các dự án quốc tế trong lĩnh vực nước và đường ống dẫn MIXEL : thiết kế và chế tạo máy trộn và trục khuấy công nghiệp cho các nhà máy xử lý nước, các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa học và hóa dầu, dược phẩm, mỹ phẩm, v.v…; PEX PIPES : phân phối ống nhựa PEX do công ty Pháp COMAP sản xuất, ống nhựa PEX được dùng trong hệ thống ống nước sinh hoạt, hệ thống sưởi bằng nước nóng và hệ thống làm mát; POLYMEM : sản xuất màng sợi rỗng hữu cơ dùng trong quá trình xử lý nước; SAINT-GOBAIN PAM : doanh nghiệp hàng đầu thế giới về thiết kế, chế tạo và kinh doanh hệ thống ống dẫn nước sạch bằng hợp kim gang dễ uốn có đường kính từ DN80 đến 2000, bao gồm đường ống, đầu nối, van và các phụ kiện đi kèm cho hệ thống nước sạch, nước thô và xử lý nước ; VEOLIA WATER TECHNOLOGIES : cung cấp trọn gói các dịch vụ thiết kế, xây dựng, bảo trì và nâng cấp các nhà máy cung cấp nước sạch và xử lý nước thải; VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS : thiết kế và thi công các dự án ngành nước như nhà máy nước, tuyến ống nước. Trong bối cảnh các dự án xây dựng nhà máy khai thác và xử lý nước sạch ở Việt Nam đang được đẩy mạnh, Khu triển lãm Pháp sẽ là nơi để 10 doanh nghiệp Pháp thể hiện chất lượng và năng lực chuyên môn. Đối với những doanh nghiệp đã có mặt từ lâu tại thị trường Việt Nam, đây cũng là dịp để họ khẳng định kinh nghiệm cũng như chất lượng công nghệ mà họ cung cấp.     Các cuộc gặp do Business France tổ chức giữa các doanh nghiệp Pháp với các đối tác Việt Nam như nhà phân phối, các công ty cấp thoát nước, công ty tư vấn thiết kế, công ty tổng thầu (EPC) cũng như các nhà chức trách Việt Nam sẽ là cơ hội để kết nối các mối quan hệ thương mại, công nghiệp và công nghệ.     Xin hẹn gặp các bạn tại Khu triển lãm Pháp (B20) từ ngày 8 đến 10/11/2017 tại Trung tâm triển lãm Sài Gòn SECC, số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.       Để biết thêm thông tin, tham quan Khu triển lãm Pháp, gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp Pháp hoặc để nhận bản giới thiệu các doanh nghiệp Pháp, xin vui lòng liên hệ:    Lê Thị Huyền Trang, tùy viên ngành phụ trách ngành Môi trường và Năng lượng   Business France Vietnam – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam   ĐT: +84 (0)24 3944 5844 – DĐ: +84 (0)986 145 440   E-mail : huyentrang.lethi@businessfrance.fr     www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn _  Business France là cơ quan hỗ trợ ngoại thương của chính phủ Pháp, có vai trò xúc tiến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Pháp ra nước ngoài, và thu hút đầu tư nước ngoài vào Pháp. Business France quảng bá sức hút và bản sắc của nền kinh tế Pháp, của các doanh nghiệp và các vùng lãnh thổ thuộc Pháp.    Được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, Business France được sáp nhập từ 2 cơ quan là UBIFRANCE và AFII (Cơ quan đầu tư quốc tế Pháp). Business France hiện có 1.500 nhân viên làm việc ở Pháp và tại 70 quốc gia trên thế giới, dựa trên một mạng lưới đối tác là các cơ quan nhà nước và tư nhân. Tại Việt Nam, Business France có đội ngũ nhân viên gồm 17 người làm việc ở hai văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Business France Việt Nam đồng thời phụ trách thị trường Campuchia.    ***********************************************************************     « Pavillon France » : dix entreprises françaises sur VIETWATER 2017 (stand B20)  Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) à Hô Chi Minh-Ville du 8-10 novembre 2017   Business France Vietnam a le plaisir de vous inviter à rencontrer les exposants français du « Pavillon France » lors du salon professionnel VIETWATER 2017. La délégation française compte dix entreprises mondialement connues : COLETANCHE by AXTER  : conception, fabrication et commercialisation de géomembranes bitumineuses et des membranes d’étanchéité ; EMO / SEMOSIA GROUP  : conception et fabrication de systèmes de traitement d’eau potable, des eaux usées et de traitement des boues urbaines et industrielles ; HYDROMOBIL  : conception de solutions innovantes dans le captage des eaux en s’adaptant aux fluctuations du niveau des eaux pour capter la tranche d’eau optimale en surface ou en profondeur ; LUDWIG PFEIFFER  : contracteur général pour les projets d’eau et de canalisations  ; MIXEL  : conception et fabrication de mixers et agitateurs industriels pour les stations d’épuration, les industries agroalimentaires, chimie/pétrochimique, pharmaceutique, cosmétiques, etc. ; PEX PIPES  : distribution de tubes PER produits par la société française COMAP, produits destinés aux réseaux hydrocâblés et aux systèmes de chauffage et de refroidissement ; POLYMEM  : fabrication de membranes fibres creuses organiques pour le traitement de l’eau ; SAINT-GOBAIN PAM : leader international de la conception, fabrication et commercialisation de canalisations en fonte ductile DN80 à 2000, incluant tuyaux, raccords, vannes et accessoires pour réseaux d’eau potable, eau brute et assainissement ; VEOLIA WATER TECHNOLOGIES : ingénierie intégrée (conception, construction, entretien et mise à niveau) pour les unités de production d’eau potable et de traitement des eaux usées ; VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS  : conception et construction de projets de traitement d’eau . A l’heure où les projets de construction d’usines de production d’eau potable et de traitement des eaux usées connaissent un fort développement au Vietnam, le « Pavillon France » sera pour les dix entreprises présentes un lieu privilégié pour mettre en avant la qualité et le savoir-faire de l’offre française. Pour la plupart implantées depuis de nombreuses années au Vietnam, elles pourront y promouvoir leur expérience reconnue et la fiabilité des technologies qu’elles proposent.   Les rendez-vous individuels programmés par Business France Vietnam avec les agents, distributeurs, régies des eaux, entreprises de construction (EPC) et autres décideurs vietnamiens seront l’occasion de nouer des partenariats commerciaux, industriels et technologiques durables. Rendez-vous sur le « Pavillon France » ( stand B20 ) du 8 au 10 novembre 2017 au Saigon Exhibition and Convention Center à Hô Chi Minh-Ville (799 Nguyen Van Linh, District 7, HCMV).     Pour davantage d’informations, visite du Pavillon France et rencontres en B2B avec les entreprises françaises ou obtenir le catalogue du Pavillon France, merci de contacter : Mme LE Thi Huyen Trang, chargée de développement Environnement et Energie Business France Vietnam - Ambassade de France au Vietnam Tél. : +84 (0)24 39 44 58 44 - Portable : +84 (0)986 145 440 E-mail : huyentrang.lethi@businessfrance.fr   | www.businessfrance.fr/vietnam | www.youbuyfrance.com/vn _ Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française : elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le Volontariat international à l’étranger (V.I.E.). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII et dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Au Vietnam, Business France compte 17 collaborateurs répartis à l’Ambassade de France à Hanoï (9) et au Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville (8). Business France Vietnam couvre également le Cambodge.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Công nghiệp (ITI)

Điện, Năng lượng tái tạo, Nguyên tử

« Khu triển lãm Pháp » : Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại Triển lãm VIETWATER 2016 (Gian B20)

Hong Trang Nguyen - 04-nov.-2016 11:05:46

    « Khu tri ể n lãm Pháp » : Phái đoàn 8 doanh nghi ệ p Pháp t ạ i Tri ể n lãm VIETWATER 2016 (Gian B20) Trung tâm Tri ể n lãm Sài Gòn (SECC) t ạ i Thành ph ố H ồ Chí Minh t ừ 9 -11 tháng 11 năm 2016 Cơ quan thương mạ i và Đầu tư Nướ c ngoài Business France r ấ t hân h ạnh đượ c m ờ i Quý v ị đế n g ặ p g ỡ các doanh nghi ệ p Pháp tham gia « Khu tri ể n lãm Pháp » trong khuôn kh ổ Tri ể n lãm VIETWATER 2016.     Phái đoàn doanh nghiệ p Pháp tham d ự g ồ m có 8 doanh nghi ệ p có uy tín qu ố c t ế bao g ồ m: - COLETANCHE by AXTER: thi ế t k ế , ch ế t ạ o và kinh doanh l ớ p ch ố ng th ấ m geomembrane t ừ nh ự a bitum và các màng ch ố ng th ấ m; - DATALINK: thi ế t k ế và ch ế t ạ o thi ế t b ị phân tích nướ c liên t ụ c v ới độ tin c ậ y cao; - HYDROMOBIL: thi ế t k ế các gi ả i pháp tiên ti ế n và hi ệ u qu ả nh ấ t trong vi ệ c d ẫn nướ c trên m ọi đị a hình t ừ các t ầng nướ c m ặ t hay t ầng nướ c sâu tùy ch ọ n; - ICE: chuyên gia v ề b ả o qu ả n ch ất lượng nước đóng chai ; - MIXEL: thi ế t k ế và ch ế t ạ o máy tr ộ n và tr ụ c khu ấ y công nghi ệ p cho các nhà máy x ử lý nướ c, các ngành công nghi ệ p th ự c ph ẩ m, hóa h ọ c và hóa d ầu, dượ c ph ẩ m, m ỹ ph ẩm, v.v… ;   - SAINT-GOBAIN PAM: doanh nghi ệp hàng đầ u th ế gi ớ i v ề thi ế t k ế , ch ế t ạ o và kinh doanh h ệ th ố ng ố ng d ẫn nướ c s ạ ch b ằ ng h ợ p kim gang d ễ u ố n có đườ ng kính t ừ DN80 đế n 2000, bao g ồm đườ ng ống, đầ u n ố i, van và các ph ụ ki ện đi kèm cho hệ th ống nướ c s ạch, nướ c thô và x ử lý nướ c ; - SUEZ: doanh nghi ệp hàng đầ u th ế gi ớ i v ề qu ản lý nướ c s ạ ch và x ử lý nướ c th ả i, các công ngh ệ thông minh; thi ế t k ế , xây d ự ng, khai thác và b ả o trì các nhà máy và h ệ th ố ng d ẫn nướ c; - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES: cung c ấ p tr ọ n gói các d ị ch v ụ thi ế t k ế , xây d ự ng, b ả o trì và nâng c ấ p các nhà máy cung c ấp nướ c s ạ ch và x ử lý nướ c th ả i. Vào th ời điể m mà các d ự án xây d ự ng nhà máy khai thác và x ử lý nướ c s ạ ch ở Vi ệ t Nam đang được đẩ y m ạ nh, « Khu Tri ể n lãm Pháp » s ẽ là nơi để 8 doanh nghi ệ p Pháp th ể hi ệ n ch ất lượng và năng lự c chuyên môn. Đố i v ớ i nh ữ ng doanh nghi ệp đã có mặ t t ừ lâu t ạ i th ị trườ ng Vi ệt Nam, đây cũng là d ị p để h ọ kh ẳ ng đị nh kinh nghi ệm đã đượ c th ừ a nh ậ n cũng như chất lượ ng công ngh ệ mà h ọ cung c ấ p. Các cu ộ c g ặ p tr ự c ti ế p do Business France t ổ ch ứ c v ới các đạ i di ệ n, nhà phân ph ối, cơ quan quả n lý, công ty t ổ ng th ầu (EPC) cũng như các nhà ch ứ c trách Vi ệ t Nam s ẽ là cơ hội để k ế t n ố i các m ố i quan h ệ thương m ạ i, công nghi ệ p và công ngh ệ .           Xin h ẹ n g ặ p các b ạ n t ạ i : « Khu Tri ể n lãm Pháp » (B20) t ừ 9 đế n 11/11/2016 Trung tâm Tri ể n lãm Sài Gòn SECC , 799 Nguy ễn Vă n Linh, Qu ậ n 7, Thành ph ố H ồ Chí Minh. Thông tin chi ti ế t, tham quan Khu Tri ể n lãm Pháp và g ặ p g ỡ tr ự c ti ế p v ớ i các doanh nghi ệ p Pháp, vui lòng liên h ệ : NGUY Ễ N Th ị Tuy ế t Lan, tùy viên ngành ph ụ trách ngành Môi trường và Năng lượ ng Business France Vietnam – Đạ i s ứ quán Pháp t ạ i Vi ệ t Nam Tél. : +84 (0)43 944 58 33 – DĐ : +84 (0)9 44 43 07 89 E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn Business France là cơ quan hỗ tr ợ ngo ại thương củ a chính ph ủ Pháp, có vai trò xúc ti ế n ho ạt độ ng xu ấ t kh ẩ u c ủ a doanh nghi ệp Pháp ra nước ngoài, và thúc đẩ y, t ạo điề u ki ệ n thu ậ n l ợ i cho ho ạt động đầu tư nướ c ngoài t ạ i Pháp. Business France qu ả ng bá s ứ c hút và b ả n s ắ c c ủ a n ề n kinh t ế Pháp, c ủ a các doanh nghi ệ p và các vùng lãnh th ổ thu ộc Pháp. Đượ c thành l ậ p t ừ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Business France đượ c sáp nh ậ p t ừ 2 cơ quan là UBIFRANCE và AFII (Cơ quan đầu tư quố c t ế Pháp). Business France hi ệ n có 1500 nhân viên làm vi ệ c ở Pháp và t ạ i 70 qu ố c gia trên th ế gi ớ i, d ự a trên m ộ t m ạng lưới đối tác là các cơ quan nhà nước và tư nhân. Tạ i Vi ệ t Nam, Business France có đội ngũ nhân viên gồm 17 ngườ i làm vi ệ c ở hai văn phòng Hà Nộ i và thành ph ố H ồ Chí Minh. Business France Vi ệ t Nam qu ả n lý các ho ạt độ ng t ạ i Campuchia. ********************************************************************************************* « Pavillon France » : huit entreprises françaises sur VIETWATER 2016 (stand B20)   Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) à Hô Chi Minh-Ville du 9-11 novembre 2016 Business France Vietnam a le plaisir de vous inviter à rencontrer les exposants français du « Pavillon France » lors du salon professionnel VIETWATER 2016. La délégation française compte huit entreprises mondialement connues : - COLETANCHE by AXTER : conception, fabrication et commercialisation de géomembranes bitumineuses et des membranes d’étanchéité. - DATALINK : conception et fabrication de systèmes et de solutions pour l’analyse de l’eau en continu ; - HYDROMOBIL : conception de solutions innovantes dans le captage des eaux en s’adaptant aux fluctuations du niveau des eaux pour capter la tranche d’eau optimale en surface ou en profondeur dans tous types de plans d’eau ; - ICE : spécialiste de la protection de la qualité de l’eau embouteillée ; - MIXEL : conception et fabrication de mixers et agitateurs industriels pour les stations d’épuration, les industries agroalimentaire, chimie/pétrochimique, pharmaceutique, cosmétiques, etc. ; - SAINT-GOBAIN PAM : leader international de la conception, fabrication et commercialisation de canalisations en fonte ductile DN80 à 2000, incluant tuyaux, raccords, vannes et accessoires e pour réseaux d’eau potable, eau brute et assainissement ; - SUEZ : un leader mondial dans la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, les technologies smart, le design, la construction, l’exploitation et l’entretien des usines et réseaux. - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES : ingénierie intégrée (conception, construction, entretien et mise à niveau) pour les unités de production d’eau potable et de traitement des eaux usées. A l’heure où les projets de construction d’usines de production d’eau potable et de traitement des eaux usées connaissent un fort développement au Vietnam, le « Pavillon France » sera pour les huit entreprises présentes un lieu privilégié pour mettre en avant la qualité et le savoir-faire de l’offre française. Pour la plupart implantées depuis de nombreuses années au Vietnam, elles pourront y promouvoir leur expérience reconnue et la fiabilité des technologies qu’elles proposent. Les rendez-vous individuels programmés par Business France Vietnam avec les agents, distributeurs, régies des eaux, entreprises de construction (EPC) et autres décideurs vietnamiens seront l’occasion de nouer des partenariats commerciaux, industriels et technologiques durables. Rendez-vous sur le « Pavillon France » ( stand B20 ) du 9 au 11 novembre 2016 au Saigon Exhibition and Convention Center à Hô Chi Minh-Ville (799 Nguyen Van Linh, District 7, HCMV). Pour davantage d’informations, visite du Pavillon France et rencontres en B2B avec les entreprises françaises, merci de contacter : NGUYEN Thi Tuyet Lan, chargée de développement Environnement et Energie Business France Vietnam – Ambassade de France au Vietnam Tél.: +84 (0)43 944 58 33 – Portable : + 84 9 4443 0789 E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française : elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le Volontariat international à l’étranger (V.I.E.). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII et dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Au Vietnam, Business France compte 17 collaborateurs répartis à l’Ambassade de France à Hanoï (9) et au Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville (8). Business France Vietnam couvre également le Cambodge.  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Công nghiệp (ITI)

Môi trường

Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại hội thảo Pháp-Việt về ngành điện

Hong Trang Nguyen - 26-sept.-2016 10:32:51

Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại hội thảo Pháp-Việt về ngành điện Ngày 4 tháng 10 năm 2016 tại Khách sạn Pullman Saigon Center, Hồ Chí Minh Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp Business France xin hân hạnh thông báo về hội thảo Pháp - Việt chuyên ngành điện vào ngày 4 tháng 10 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là đơn vị đồng tổ chức sự kiện. Phái đoàn gồm 8 doanh nghiệp Pháp sẽ giới thiệu kinh nghiệm cũng như các dự án phát triển của mình tại hội thảo. Các doanh nghiệp này bao gồm : APAVE :   là chuyên gia về kiểm soát rủi ro cho các doanh nghiệp và cơ quan công quyền mong muốn kiểm soát các rủi ro về kỹ thuật, con người và môi trường. Bureau Véritas : là chuyên gia hàng đầu thế giới trong đánh giá sự phù hợp và chứng nhận. Công ty cung cấp các giải pháp đổi mới để giảm thiểu các rủi ro, cải thiện hiệu suất và thúc đẩy phát triển bền vững. CONSOLIS : là tập đoàn công nghiệp hàng đầu châu Âu chuyên về thiết kế và sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong ngành công nghiệp và đặc biệt trong các nhà máy nhiệt điện. EDF : là tập đoàn sản xuất và cung cấp điện hàng đầu tại Pháp và trên thế giới. Legrand : là chuyên gia hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng điện và kỹ thuật số với các giải pháp toàn diện đáp ứng mọi sự biến động của thị trường ( hiệu quả và kiểm soát năng lượng...) SAFT BATTERIES: là công ty thiết kế, phát triển và chế tạo các loại pin công nghệ cao cho các ứng dụng công nghiệp và đặc biệt trong quốc phòng và lưu trữ năng lượng. SAGEMCOM : là chuyên gia về các giải pháp viễn thông giá trị gia tăng cao (máy giải mã, công tơ điện...) SIREA: là chuyên gia trong các dự án điện công nghiệp, quản lý năng lượng, truyền thông tự động và các thiết bị chống sét.     Tổng sơ đồ điện 7 giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030 đã mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước Việt Nam và Pháp. Hội thảo về ngành điện lần này sẽ là cơ hội để tám doanh nghiệp Pháp làm nổi bật các sản phẩm của họ cũng như thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực này. Hội thảo cũng nhận được sự trợ giúp của Cơ quan Phát triển Pháp.     Các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp với các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam do Business France tổ chức trong khuôn khổ sự kiện này sẽ là cơ hội để thắt chặt các mối quan hệ đối tác thương mại, công nghiệp và công nghệ bền vững.   Để biết thêm thông tin, đăng kí tham gia hội thảo hoặc gặp gỡ B2B với các doanh nghiệp Pháp, xin vui lòng liên hệ:   Bà NGUYỄN Thị Tuyết Lan, Tùy viên ngành Môi trường và Năng lượng   Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp, Business France- Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam   Điện thoại: +84 (0)43 944 58 33 - E-mail: Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr   www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn       Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp Business France là cơ quan đại diện thương mại hỗ trợ việc phát triển quốc tế và xuất khẩu của các doanh nghiệp Pháp cũng như xúc tiến và thu hút đầu tư quốc tế vào Pháp. Business France quảng bá sự hấp dẫn và hình ảnh của nền kinh tế Pháp, các doanh nghiệp Pháp và các vùng lãnh thổ của cộng hòa Pháp. Cơ quan còn quản lý và phát triển mạng lưới Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp. Thành lập ngày 1/1/2015 trên cơ sở sáp nhập cơ quan đại diện thương mại Pháp (UBIFRANCE) và AFII (cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Pháp), Business France gồm 1500 nhân viên tại Pháp và 70 văn phòng trên thế giới. Tại Việt Nam, cơ quan đại diện thương mại gồm 17 nhân viên làm việc tại 2 văn phòng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Business France tại Việt Nam cũng đảm nhiệm các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia. ******************************************************************  DELEGATION OF EIGHT FRENCH COMPANIES AT THE TECHNICAL ELECTRICITY SEMINAR WITH ELECTRICITY OF VIETNAM   Pullman Saigon Center Hotel, HCMC, October 4 th , 2016     Business France is pleased to host in collaboration with Electricity of Vietnam the Technical Electricity Seminar on October 4 th , 2016 in Ho Chi Minh City. The eight companies composing the French delegation, will introduce their latest technologies, know-how and development projects. The French delegation includes:      APAVE , specializing in risk management for both public and private companies whose goal is to control their technical, human and environmental risks; Bureau Véritas , well-established company in evaluation and certification services providing solutions in quality, health and safety, environmental protection and social responsibility; CONSOLIS , a leading European industrial group specialized in the design and manufacturing of high performance precast concrete products for specific industrial usage such as in electric power stations; EDF , number one producer and distributor of electricity in France and worldwide; Legrand , world leader in products and systems for electrical and digital installations and information networks offering solutions to meet new environmental efficiency challenges; SAFT BATTERIES , world leading designer and manufacturer of advanced battery technology. Saft Batteries is a manufacturer of nickel batteries and primary lithium batteries for specific industries with applications in energy storage and defense industries; SAGEMCOM , operating in the broadband, energy and Internet of Things markets. Sagemcom is a “smart city” player offering smart meter, smart grid, smart site, smart infra and smart services; SIREA , specializing in industrial electricity, energy management, auto communication and lightning prevention systems. The 7 th National Master Plan for power development for the period 2010-2020, with a vision to 2030, offers future cooperation opportunities between France and Vietnam. The Technical Electricity Seminar is a unique setting to highlight French expertise and know-how.     The individual B2B meetings organized by Business France with agents, distributors, operators, investors and Vietnamese decision-makers will give participants the opportunity to establish commercial, industrial or technical partnerships .     For more information, please contact:    Mrs NGUYEN THI Tuyet Lan   Senior Trade Advisor    Business France Vietnam, French Embassy in Vietnam   Tel: +84 (0)4 39 44 58 33   Email: vietnam@businessfrance.fr | www.businessfrance.fr | www.youbuyfrance.com/vn     Business France is the French Government’s national agency supporting the international development of the French economy, responsible for fostering export growth by French businesses, as well as promoting and facilitating international investment in France. Business France promotes France’s companies, business image and nationwide attractiveness as an investment location, and also runs the V.I.E international internship program.  Founded on January 1 st , 2015 through a merger between UBIFRANCE and the Invest in France Agency, Business France has 1,500 personnel, both in France and in 70 countries throughout the world, who work with a network of public- and private-sector partners. In Vietnam, Business France, the trade department of the French Embassy, has 17 experts located in two offices in Hanoi and Ho Chi Minh-City. *************************************************************************  Délégation de huit entreprises françaises au colloque franco-vietnamien sur l’électricité      Hôtel Pullman Saigon Center à Hô Chi Minh-Ville le 4 octobre 2016     Business France Vietnam a le plaisir de vous faire part de l’organisation, en partenariat avec Electricité du Vietnam, d’un colloque franco-vietnamien sur électricité, le 4 octobre 2016 à Hô Chi Minh-Ville. La délégation française de huit entreprises françaises présentera à cette occasion son savoir-faire, ses références et ses projets de développement. Elle est constituée de :    APAVE , spécialiste de la maîtrise des risques pour les entreprises et les collectivités publiques qui souhaitent maîtriser leurs risques techniques, humains et environnementaux ; Bureau Véritas , spécialiste mondial dans l’évaluation de la conformité et de la certification, qui offre des solutions innovantes afin de réduire les risques, améliorer les performances et promouvoir le développement durable ; CONSOLIS , spécialiste européen de premier plan dans la conception et la fabrication de produits en béton préfabriqués de haute performance pour des besoins industriels spécifiques tels que les centrales électriques ; EDF , premier producteur et fournisseur d’électricité en France et dans le monde ; Legrand , spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, qui propose des solutions concrètes afin de relever les défis liés aux mutations du marché (efficacité énergétique, maîtrise de l’énergie…) ; SAFT BATTERIES conçoit, développe et fabrique des batteries de hautes technologies pour des applications industrielles et spécialisées, en particulier dans le secteur de la défense ou le stockage de l’énergie ; SAGEMCOM spécialiste des terminaux communicants à haute valeur ajoutée (décodeurs, compteurs électriques…) ; SIREA , spécialiste des projets en électricité industrielle, gestion de l’énergie, auto communication et dans la protection contre la foudre ;    Le 7 ème Plan de développement énergétique qui couvre la période 2010-2020 avec une perspective à 2030 offre des perspectives de coopération entre le Vietnam et la France. Le Colloque Electricité sera alors, pour les huit entreprises présentes, un lieu privilégié pour mettre en avant les nouvelles technologies, le savoir-faire et les projets de partenariat franco-vietnamien. Il bénéficie du soutien de l’Agence française de Développement.     Les rendez-vous individuels programmés par Business France Vietnam avec les agents, distributeurs, opérateurs, investisseurs et autres décideurs vietnamiens seront l’occasion de nouer des partenariats commerciaux, industriels et technologiques durables.     Pour davantage d’informations, participation au colloque Electricité et rencontres en B2B avec les entreprises françaises, merci de contacter :    NGUYEN Thi Tuyet Lan, chargée de développement Environnement et Energie   Business France Vietnam – Ambassade de France au Vietnam   Tél.: +84 (0)43 944 58 33 - E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr   www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn       Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française : elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le Volontariat international à l’étranger (V.I.E.). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII et dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Au Vietnam, Business France compte 17 collaborateurs répartis à l’Ambassade de France à Hanoï (9) et au Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville (8). Business France Vietnam couvre également le Cambodge.  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Công nghiệp (ITI)

Điện, Năng lượng tái tạo, Nguyên tử

Archetype Group Mua Lại Phân Khúc Châu Á – Thái Bình Dương của Tebodin

Hong Trang Nguyen - 09-mars-2016 06:10:59

Là công ty tư vấn xây dựng đa ngành, Archetype Group đã chính thức mua lại phân khúc châu Á-Thái Bình Dương của công ty Tebodin (APAC), một công ty tư vấn và kỹ thuật với nhiều văn phòng trải dài khắp khu vực Đông Nam Á . Thỏa thuận này đã chính thức được ký kết vào ngày 04 tháng 0 3 năm 2016 .   Đối v ới T ebodin , Archetype Group đã tìm thấy một đơn vị phù hợp với những danh mục dịch vụ tương đương với dịch vụ của mình , đồng thời củng cố vị trí của nhau trong các phân khúc thị trường khác nhau ở châu Á - Thái Bình Dương . Cả hai công ty đều đã tạo được những dấu ấn tốt tại khu vực châu Á và sự hiểu biết sâu rộng về những thay đổi nhanh chóng của thị trường và môi trường .     Archetype là công ty luôn đi đầu về cung cấp các dịch vụ kiến trúc và kỹ thuật, quản lý dự án, quản lý xây dựng và quản lý chi phí cho các công trình, các bất động sản khác nhau và các dự án công nghiệp quy mô lớn . Việc tiếp nhận này sẽ là bước ngoặt lớn, giúp Archetype đẩy mạnh và tăng cường phân khúc công nghiệp, giúp mở rộng và bổ sung cho những hoạt động của công ty trong lĩnh vực Xây Dựng & Bất Động Sản và Môi Trường & Cơ Sở Hạ Tầng.     Ông Piere-Jean Malgouyres – Tổng Giám Đốc tập đoàn Archetype đang làm việc tại văn phòng Hồ Chí Minh cho biết: “Với việc mua lại Tebodin, chúng tôi đang tăng cường thêm về chuyên môn cũng như khẳng định sự hiện diện của mình tại thị trường Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar, Indonesia và sắp tới đây là mở rộng tầm với đến thị trường Trung Quốc, đây cũng là thị trường phù hợp với chiến lược phát triển của chúng tôi.”   Tebodin là chuyên gia về các dịch vụ kỹ thuật, mua sắm và quản lý xây dựng (EPCm) và chú trọng mạnh vào các phân khúc thị trường công nghiệp.   “Chúng tôi rất vui mừng vì đã tìm thấy một công ty kỹ thuật lớn mạnh và không ngừng phát triển cho các chi nhánh của chúng tôi tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, sự tiếp nhận này đã cho phép chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc phát triển các thị trường tại đây”, Ông Jürgen von Hollen – Giám Đốc Điều Hành Tebodin B.V. chia sẻ thêm.“ Khách hàng quốc tế cũng như địa phương sẽ là những người hưởng lợi nhất từ việc sát nhập này khi Archetype và Tebodin mang đến những dịch vụ sâu rộng và đa dạng hơn.     Cả hai công ty sẽ cùng nhau mang đến một lực lượng hùng hậu lên đến 1,100 nhân viên và dự kiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng $ 40 triệu đô la Mỹ hàng năm.   Về Tập đoàn Archetype:   Archetype Group là tập đoàn tư vấn xây dựng đa ngành với một loạt các danh mục dịch vụ cốt lõi gồm Thiết kế k iến trúc ; Quy hoạch tổng thể & Quy hoạch đô thị ; Thiết kế dân dụng , kết cấu & cơ điện; Quản lý d ự án & Quản lý xây dựng . Với 17 văn phòng tại 13 quốc gia , tập đoàn Archetype mang đến một phạm vi rộng của các dự án khác nhau, từ các công trình khách sạn sang trọng , dự án cao tầng phức hợp , cơ sở giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cho đến các dự án công nghiệp quy mô lớn. Kể từ khi thành lập năm 2002 , tập đoàn đã cho thấy một sự tăng trưởng nhanh chóng và cho đến nay là một tập đoàn quốc tế với khoảng 550 nhân viên tại Việt Nam , Campuchia , Thái Lan, Lào, Ấn Độ, Mông Cổ, Pháp, Qatar, Indonesia , Myanmar , Kazakhstan và Sri Lanka . Archetype hiện được xếp thứ 74 trong danh sách 100 công ty kiến trúc hàng đầu thế giới.     Về Tebodin: Tebodin B.V là một phần thuộc công ty kỹ thuật và dịch vụ quốc tế Bilfinger SE và cũng là công ty tư vấn và kỹ thuật đa ngành. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ độc lập cho các khách hàng trên toàn thế giới dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm của 4,200 nhân viên tại các thị trường cốt lõi như : công nghiệp, y tế và dinh dưỡng, dầu khí, hóa chất , cơ sở hạ tầng , bất động sản, năng lượng và môi trường . Tebodin có một mạng lưới khoảng 45 văn phòng tại 23 quốc gia. Tebodin đã hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2002 và đã qua nhiều năm, đã phát triển một mạng lưới các văn phòng tại Trung Quốc , Ấn Độ, Việt Nam , Indonesia, Thái Lan và Myanmar .   Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:   Quỳnh Đinh (Quản Lý Marketing) quynh.dtt@archetype-group.com / +84 (0) 8 3943 1258   Tebodin:    Brigit Stokman (Giám Đốc PR): b.stokman@tebodin.com /+31 (0)70 348 07 19   

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Công nghiệp (ITI)

Đường xá, Công trình

« Khu Triển lãm Pháp » : Phái đoàn 9 doanh nghiệp Pháp tại Triển lãm VIETWATER 2015

Hong Trang Nguyen - 24-nov.-2015 12:11:28

Cơ quan thương mại Business France rất hân hạnh được mời Quý vị đến gặp gỡ các doanh nghiệp Pháp tham gia « Khu Triển lãm Pháp » trong khuôn khổ Triển lãm VIETWATER 2015. Phái đoàn doanh nghiệp Pháp tham dự gồm có 9 doanh nghiệp có uy tín quốc tế bao gồm: AXTER : thiết kế, chế tạo và kinh doanh màng chống thấm geomembrane COLETANCHE từ chất liệu vải địa kỹ thuật. DATALINK : thiết kế và chế tạo thiết bị phân tích nước liên tục với độ tin cậy cao HEMERA : thiết kế và chế tạo và kinh doanh các thiết bị phân tích liên tục để đo lường độ ô nhiễm trong không khí và nước cũng như phân tích chất lỏng và chất khí công nghiệp. MAX PERLES : là nhà sản xuất hàng đầu của Pháp về sơn epoxy không dung môi để làm lớp chống thấm bên trong các công trình bê tông và thép. MIXEL : thiết kế và chế tạo máy trộn công nghiệp đặc biệt cho các quá trình xử lý trong ngành môi trường (đông tụ, kết bông, trung hòa, phân hủy bùn…) SAINT-GOBAIN PAM : công ty hàng đầu thế giới về sản xuất hệ thống ống dẫn nước hoàn chỉnh bằng hợp kim gang dễ uốn. SOFIPLAST : 1) Chức năng hóa bề mặt: áp dụng các lớp phủ tiên tiến hoặc phương pháp xử lý bề mặt thân thiện với môi trường. 2) Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp các phương pháp cọ rửa bề mặt sử dụng nguyên liệu sinh thái tạo nên từ bột mỳ hoặc bột ngô. 3) Nồi hơi công nghiệp: tạo hình, uốn các phần có kích thước lớn của các máy móc đặc biệt, thích hợp cho mọi linh vực công nghiệp. PFEIFFER : hoạt động   chính là tổng thầu cho các dự án quốc tế trong lĩnh vực nước và đường ống dẫn. VEOLIA WATER TECHNOLOGIES : cung cấp trọn gói các dịch vụ thiết kế, xây dựng, bảo trì và nâng cấp các nhà máy xử lý nước và nước thải cho các khách hàng công nghiệp và đô thị. Vào thời điểm mà các dự án xây dựng nhà máy khai thác và xử lý nước sạch ở Việt Nam đang được đẩy mạnh, « Khu Triển lãm Pháp » sẽ là nơi để 9 doanh nghiệp Pháp thể hiện chất lượng và năng lực chuyên môn. Đối với những doanh nghiệp đã có mặt từ lâu tại thị trường Việt Nam, đây cũng là nơi để họ thể hiện kinh nghiệm đã được thừa nhận cũng như chất lượng công nghệ mà họ cung cấp. Các cuộc gặp trực tiếp do Business France tổ chức với các đại diện, nhà phần phối, cơ quan quản lý, công ty xây dựng và các nhà chức trách Việt Nam khác sẽ là cơ hội để duy trì các mối quan hệ lâu bền về thương mại, công nghiệp và công nghệ. Xin hẹn gặp các bạn tại « Khu Triển lãm Pháp » từ 25 đến 27/11/2015 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, HALL A1 gian hàng C114 ! Thông tin chi tiết, tham quan Pavillon France và gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp Pháp, vui lòng liên hệ lại trước 20/11/2015: NGUYEN Thi Tuyet Lan, tùy viên thương mại phụ trách ngành Môi trường và Năng lượng Business France Vietnam – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Tél.: +84 (0)43 944 58 33 E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn Business France là cơ quan hỗ trợ ngoại thương của chính phủ Pháp, có vai trò xúc tiến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Pháp ra nước ngoài, và thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại Pháp. Business France quảng bá sức hút và bản sắc của nền kinh tế Pháp, của các doanh nghiệp và các vùng lãnh thổ thuộc Pháp. Được thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Business France được sáp nhập từ 2 cơ quan là UBIFRANCE và AFII (Cơ quan đầu tư quốc tế Pháp). Business France hiện có 1500 nhân viên làm việc ở Pháp và tại 70 quốc gia trên thế giới, dựa trên một mạng lưới đối tác là các cơ quan nhà nước và tư nhân. Tại Việt Nam, Business France có đội ngũ nhân viên gồm 17 người làm việc ở hai văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Công nghiệp (ITI)

Môi trường

Tập đoàn Dassault Systèmes và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hợp tác đào tạo kỹ sư thế hệ mới của Việt Nam

Hong Trang Nguyen - 13-nov.-2015 11:16:42

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 28 tháng 10 năm 2015 – Nền tảng 3DEXPERIENCE, phục vụ công việc thiết kế trên nền 3D do Tập đoàn Dassault Systèmes cung cấp, hiện nay đang được triển khai thành công tại Trung tâm đào tạo công nghệ quản lý vòng đời sản phẩm (PLMCC) thuộc trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Việt Nam (USTH). Ông Philippe Forestier, Phó tổng giám đốc điều hành, phụ trách đối ngoại toàn cầu và cộng đồng của Tập đoàn đã đến thăm Trung tâm vào ngày 28 tháng 10 năm 2015.    Hoạt động hợp tác này giữa Tập đoàn Pháp Dassault Systèmes và USTH được bắt đầu triển khai vào năm 2013, ngay sau khi hai bên tham gia vào một sự kiện xúc tiến thương mại của Cơ quan thương mại Business France. Mục đích của việc hợp tác là nhằm trang bị cho sinh viên Việt Nam kinh nghiệm thực hành với các công cụ số công nghệ cao, đặc biệt với nền tảng 3DEXPERIENCE. USTH và Dassault Systèmes mong muốn các bạn sinh viên phát triển kỹ năng trong các ngành công nghiệp ứng dụng 3D và góp phần phát triển các ngành khoa học và công nghệ của Việt nam. Mong muốn này được thể hiện qua việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhân tố sẽ góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để đáp ứng thị trường quốc tế.  Từ năm 2013, Trung tâm PLMCC đã giảng dạy hơn 400 giờ và triển khai nhiều dự án sáng tạo sử dụng nền tảng 3DEXPERIENCE như thiết kế, mô phỏng và xây dựng mô hình tàu, trực thăng 4 cánh chạy bằng năng lượng mặt trời. Trung tâm PLMCC mang đến cho sinh viên và kỹ sư trẻ một cách tiếp cận mới trong việc học tập và nghiên cứu. Họ đã được truyền thêm cảm hứng và thúc đẩy việc nâng cao năng lực của bản thân khi được học tập trong một môi trường công nghệ hàng đầu. Việc này chắc chắn sẽ giúp các sinh viên có thêm hứng thú học tập và đóng góp cho ngành khoa học và công nghệ Việt Nam trong tương lai.   Về Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) Được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Pháp, trường Đại học Khoa học và Công nghệ (USTH) có nhiệm vụ tập trung nguồn lực của hai nước để tạo ra một trung tâm ưu tú về khoa học và công nghệ theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin, truy cập www.usth.edu.vn .   Về Dassault Systèmes Dassault Systèmes là Tập đoàn công nghệ phần mềm 3D chuyên cung cấp cho các doanh nghiệp và cá nhân môi trường ảo để có thể hình dung các dự án sáng tạo bền vững. Các giải pháp hợp tác của Dassault Systèmes nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong xã hội và tạo ra nhiều khả năng mới để cải thiện thế giới thực nhờ vào môi trường ảo. Tập đoàn đã cung cấp sản phẩm cho hơn 190,000 nhóm khách hàng khác nhau, ở tất cả các lĩnh vực công nghiệp, và trên 140 quốc gia. Để biết thêm thông tin, truy cập www.3ds.com . Liên hệ:  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  Công nghệ mới, Sáng chế, Dịch vụ (NTIS)

Tin học và Điện tử

Hội thảo Việt Nam – Pháp về Giao thông đô thị

Hong Trang Nguyen - 02-nov.-2015 12:29:49

Giao thông đô thị giữ một vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại và là một thách thức không nhỏ mà mọi thành phố lớn đều phải đối mặt. Một hệ thống đường sắt đô thị hay metro thường được coi là biểu tượng của một đô thị hiện đại. Đối với Việt Nam, với mức gia tăng dân số hàng năm khoảng 800 000 người, cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng (mỗi năm có thêm khoảng 1 triệu thị dân) thì những thách thức đó dường như còn lớn hơn . Theo dự báo, đến năm 2050 sẽ có trên 60% dân số Việt Nam sống ở thành thị (so với năm 2013 tỷ lệ này mới chỉ là 33%).    Quy hoạch chung về giao thông của TP. Hồ Chí Minh tập trung phát triển các hệ thống giao thông đô thị tích hợp. Theo đó, đến năm 2030 thành phố sẽ có 8 tuyến đường sắt đô thị, 1 tuyến tramway, 2 tuyến tàu điện một ray (monorail) và 6 tuyến buýt nhanh (BRT). Sau khi hoàn thành, riêng mạng lưới đường sắt đô thị của TP. Hồ Chí Minh sẽ còn lớn hơn cả hệ thống tương tự của Singapore (tổng chiều dài 160 km vào năm 2013) và trở thành một trong những hệ thống đường sắt đô thị lớn nhất khu vực, cùng với Thượng Hải (538km năm 2013) và Bắc Kinh (465 km năm 2013). Pháp mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực giao thông đô thị. Ngành công nghiệp đường sắt của Pháp có trình độ xuất sắc hàng đầu thế giới xét về nhiều mặt : kỹ thuật thiết kế, đầu máy - toa xe, thông tin tín hiệu, thiết bị, khai thác và bảo trì. Tại Bordeaux - Pháp từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10 vừa qua đã diễn ra Hội nghị Toàn cầu về Giao thông thông minh (ITS), và đã có vinh dự được đón tiếp phái đoàn Việt Nam đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường. Trong bối cảnh đó, Cơ quan thương mại BUSINESS FRANCE – Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ tổ chức Hội thảo Việt Nam – Pháp về Giao thông đô thị lần thứ 6, vào thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015, tại khách sạn Pullman Saigon, với sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các ban quản lý đường sắt đô thị của 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gồm MAUR và MRB, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông – đô thị (UCCI), Cơ quan phát triển Pháp AFD và Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị (PADDI). Phái đoàn lần này quy tụ 10 công ty Pháp có uy tín quốc tế bao gồm : ALSTOM, COLAS RAIL, CONSOLIS, CAP FIFTY, ECI, ELNO, RATP TRANSDEV, SOPRA STERIA, THALES, VOSSLOH COGIFER. Hội thảo có sự tài trợ của Tập đoàn VINCI CONSTRUCTION. Thông tin chi tiết cũng như đăng ký tham dự hội thảo và tham gia tiếp xúc B2B với doanh nghiệp Pháp, vui lòng liên hệ : Anh Đào Duy Đông – Tùy viên thương mại ngành Giao thông Business France Vietnam – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Tél.: +84 (0)43 944 58 46 - E-mail : dong.daoduy@businessfrance.fr www.businessfrance.fr/vietnam ; www.ubifrance.com/vn   BUSINESS FRANCE là cơ quan xúc tiến ngoại thương của chính phủ Pháp, có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động phát triển quốc tế và xuất khẩu cho các công ty Pháp. BUSINESS FRANCE quảng bá sức hút và hình ảnh kinh tế của nước Pháp, các doanh nghiệp và các vùng lãnh thổ thuộc Pháp. Ngoài ra BUSINESS FRANCE cũng quản lý chương trình Thực tập sinh dài hại quốc tế (V.I.E). Được thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, BUSINESS FRANCE được sáp nhập từ 2 cơ quan là UBIFRANCE và AFII (Cơ quan đầu tư quốc tế Pháp). BUSINESS FRANCE hiện có mạng lưới văn phòng tại 70 quốc gia trên thế giới và tại Pháp, với tổng số 1500 nhân viên. Tại Việt Nam, BUSINESS FRANCE có 2 văn phòng với tổng số 17 nhân viên : 9 người tại văn phòng Hà Nội (thuộc Đại sứ quán Pháp), và 8 người tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh (thuộc Tổng lãnh sự quán)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Công nghiệp (ITI)

Đường sắt và Giao thông đô thị

Giới thiệu
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v... Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường : - Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường -  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp - Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm - Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp V

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media