Về chúng tôi

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v...

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường :
- Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường
-  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp
- Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm
- Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp

Với nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam, chúng tôi có 15 chuyên gia người Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu, phân bổ  theo 4 nhóm ngành chuyên môn :
- Hàng tiêu dùng Y tế Nhà ở (MHS)
- Sản phẩm Thiết bị và Công nghệ lương thực thực phẩm (AGROTECH)
- Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Công nghiệp (ITI)
- Công nghệ mới Sáng chế Dịch vụ (NTIS)

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Kinh tế thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Cơ quan này có nhiệm vụ theo dõi các hoạt động về mặt thể chế và cấp cao phục vụ cho Nhà nước Pháp cũng như các doanh nghiệp chúng tôi trợ giúp.
 
Ông Matthieu LEFORT
Trưởng đại diện BUSINESS FRANCE Việt Nam
ĐT. : + 84 (0) 4 39 44 58 57
Fax : + 84 (0) 4 39 44 58 37
E-mail : vietnam@businessfrance.fr
Site Web: www.businessfrance.fr
Blog : www.ubifrance.com/vn

 

Giới thiệu
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v... Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường : - Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường -  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp - Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm - Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp V

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media