Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại hội thảo Pháp-Việt về ngành điện

Trang - 26/09/16

Phái đoàn 8 doanh nghiệp Pháp tại hội thảo Pháp-Việt về ngành điện

Ngày 4 tháng 10 năm 2016 tại Khách sạn Pullman Saigon Center, Hồ Chí Minh

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp Business France xin hân hạnh thông báo về hội thảo Pháp - Việt chuyên ngành điện vào ngày 4 tháng 10 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là đơn vị đồng tổ chức sự kiện. Phái đoàn gồm 8 doanh nghiệp Pháp sẽ giới thiệu kinh nghiệm cũng như các dự án phát triển của mình tại hội thảo. Các doanh nghiệp này bao gồm:

 • APAVE:  là chuyên gia về kiểm soát rủi ro cho các doanh nghiệp và cơ quan công quyền mong muốn kiểm soát các rủi ro về kỹ thuật, con người và môi trường.

 • Bureau Véritas : là chuyên gia hàng đầu thế giới trong đánh giá sự phù hợp và chứng nhận. Công ty cung cấp các giải pháp đổi mới để giảm thiểu các rủi ro, cải thiện hiệu suất và thúc đẩy phát triển bền vững.

 • CONSOLIS : là tập đoàn công nghiệp hàng đầu châu Âu chuyên về thiết kế và sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong ngành công nghiệp và đặc biệt trong các nhà máy nhiệt điện.

 • EDF: là tập đoàn sản xuất và cung cấp điện hàng đầu tại Pháp và trên thế giới.

 • Legrand : là chuyên gia hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng điện và kỹ thuật số với các giải pháp toàn diện đáp ứng mọi sự biến động của thị trường ( hiệu quả và kiểm soát năng lượng...)

 • SAFT BATTERIES: là công ty thiết kế, phát triển và chế tạo các loại pin công nghệ cao cho các ứng dụng công nghiệp và đặc biệt trong quốc phòng và lưu trữ năng lượng.

 • SAGEMCOM: là chuyên gia về các giải pháp viễn thông giá trị gia tăng cao (máy giải mã, công tơ điện...)

 • SIREA: là chuyên gia trong các dự án điện công nghiệp, quản lý năng lượng, truyền thông tự động và các thiết bị chống sét.  

Tổng sơ đồ điện 7 giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030 đã mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước Việt Nam và Pháp. Hội thảo về ngành điện lần này sẽ là cơ hội để tám doanh nghiệp Pháp làm nổi bật các sản phẩm của họ cũng như thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực này. Hội thảo cũng nhận được sự trợ giúp của Cơ quan Phát triển Pháp.  

Các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp với các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam do Business France tổ chức trong khuôn khổ sự kiện này sẽ là cơ hội để thắt chặt các mối quan hệ đối tác thương mại, công nghiệp và công nghệ bền vững. 

Để biết thêm thông tin, đăng kí tham gia hội thảo hoặc gặp gỡ B2B với các doanh nghiệp Pháp, xin vui lòng liên hệ: 

Bà NGUYỄN Thị Tuyết Lan, Tùy viên ngành Môi trường và Năng lượng 

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp, Business France- Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam 

Điện thoại: +84 (0)43 944 58 33- E-mail: Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr 

www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn 

  

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp Business France là cơ quan đại diện thương mại hỗ trợ việc phát triển quốc tế và xuất khẩu của các doanh nghiệp Pháp cũng như xúc tiến và thu hút đầu tư quốc tế vào Pháp. Business France quảng bá sự hấp dẫn và hình ảnh của nền kinh tế Pháp, các doanh nghiệp Pháp và các vùng lãnh thổ của cộng hòa Pháp. Cơ quan còn quản lý và phát triển mạng lưới Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp. Thành lập ngày 1/1/2015 trên cơ sở sáp nhập cơ quan đại diện thương mại Pháp (UBIFRANCE) và AFII (cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Pháp), Business France gồm 1500 nhân viên tại Pháp và 70 văn phòng trên thế giới. Tại Việt Nam, cơ quan đại diện thương mại gồm 17 nhân viên làm việc tại 2 văn phòng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Business France tại Việt Nam cũng đảm nhiệm các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia.

****************************************************************** 

DELEGATION OF EIGHT FRENCH COMPANIES AT THE TECHNICAL ELECTRICITY SEMINAR WITH ELECTRICITY OF VIETNAM 

Pullman Saigon Center Hotel, HCMC, October 4th, 2016  

Business France is pleased to host in collaboration with Electricity of Vietnam the Technical Electricity Seminar on October 4th, 2016 in Ho Chi Minh City. The eight companies composing the French delegation, will introduce their latest technologies, know-how and development projects. The French delegation includes:   

 • APAVE, specializing in risk management for both public and private companies whose goal is to control their technical, human and environmental risks;

 • Bureau Véritas, well-established company in evaluation and certification services providing solutions in quality, health and safety, environmental protection and social responsibility;

 • CONSOLIS, a leading European industrial group specialized in the design and manufacturing of high performance precast concrete products for specific industrial usage such as in electric power stations;

 • EDF, number one producer and distributor of electricity in France and worldwide;

 • Legrand, world leader in products and systems for electrical and digital installations and information networks offering solutions to meet new environmental efficiency challenges;

 • SAFT BATTERIES, world leading designer and manufacturer of advanced battery technology. Saft Batteries is a manufacturer of nickel batteries and primary lithium batteries for specific industries with applications in energy storage and defense industries;

 • SAGEMCOM, operating in the broadband, energy and Internet of Things markets. Sagemcom is a “smart city” player offering smart meter, smart grid, smart site, smart infra and smart services;

 • SIREA, specializing in industrial electricity, energy management, auto communication and lightning prevention systems.

The 7th National Master Plan for power development for the period 2010-2020, with a vision to 2030, offers future cooperation opportunities between France and Vietnam. The Technical Electricity Seminar is a unique setting to highlight French expertise and know-how.  

The individual B2B meetings organized by Business France with agents, distributors, operators, investors and Vietnamese decision-makers will give participants the opportunity to establish commercial, industrial or technical partnerships.  

For more information, please contact:  

Mrs NGUYEN THI Tuyet Lan 

Senior Trade Advisor  

Business France Vietnam, French Embassy in Vietnam 

Tel: +84 (0)4 39 44 58 33 

Email: vietnam@businessfrance.fr | www.businessfrance.fr | www.youbuyfrance.com/vn 

 

Business France is the French Government’s national agency supporting the international development of the French economy, responsible for fostering export growth by French businesses, as well as promoting and facilitating international investment in France. Business France promotes France’s companies, business image and nationwide attractiveness as an investment location, and also runs the V.I.E international internship program. 

Founded on January 1st, 2015 through a merger between UBIFRANCE and the Invest in France Agency, Business France has 1,500 personnel, both in France and in 70 countries throughout the world, who work with a network of public- and private-sector partners. In Vietnam, Business France, the trade department of the French Embassy, has 17 experts located in two offices in Hanoi and Ho Chi Minh-City.

************************************************************************* 

Délégation de huit entreprises françaises au colloque franco-vietnamien sur l’électricité  

 Hôtel Pullman Saigon Center à Hô Chi Minh-Ville le 4 octobre 2016 

 

Business France Vietnam a le plaisir de vous faire part de l’organisation, en partenariat avec Electricité du Vietnam, d’un colloque franco-vietnamien sur électricité, le 4 octobre 2016 à Hô Chi Minh-Ville. La délégation française de huit entreprises françaises présentera à cette occasion son savoir-faire, ses références et ses projets de développement. Elle est constituée de :  

 • APAVE, spécialiste de la maîtrise des risques pour les entreprises et les collectivités publiques qui souhaitent maîtriser leurs risques techniques, humains et environnementaux ;

 • Bureau Véritas, spécialiste mondial dans l’évaluation de la conformité et de la certification, qui offre des solutions innovantes afin de réduire les risques, améliorer les performances et promouvoir le développement durable ;

 • CONSOLIS, spécialiste européen de premier plan dans la conception et la fabrication de produits en béton préfabriqués de haute performance pour des besoins industriels spécifiques tels que les centrales électriques ;

 • EDF, premier producteur et fournisseur d’électricité en France et dans le monde ;

 • Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, qui propose des solutions concrètes afin de relever les défis liés aux mutations du marché (efficacité énergétique, maîtrise de l’énergie…) ;

 • SAFT BATTERIES conçoit, développe et fabrique des batteries de hautes technologies pour des applications industrielles et spécialisées, en particulier dans le secteur de la défense ou le stockage de l’énergie ;

 • SAGEMCOM spécialiste des terminaux communicants à haute valeur ajoutée (décodeurs, compteurs électriques…) ;

 • SIREA, spécialiste des projets en électricité industrielle, gestion de l’énergie, auto communication et dans la protection contre la foudre ;  

Le 7ème Plan de développement énergétique qui couvre la période 2010-2020 avec une perspective à 2030 offre des perspectives de coopération entre le Vietnam et la France. Le Colloque Electricité sera alors, pour les huit entreprises présentes, un lieu privilégié pour mettre en avant les nouvelles technologies, le savoir-faire et les projets de partenariat franco-vietnamien. Il bénéficie du soutien de l’Agence française de Développement.  

Les rendez-vous individuels programmés par Business France Vietnam avec les agents, distributeurs, opérateurs, investisseurs et autres décideurs vietnamiens seront l’occasion de nouer des partenariats commerciaux, industriels et technologiques durables.  

Pour davantage d’informations, participation au colloque Electricité et rencontres en B2B avec les entreprises françaises, merci de contacter :  

NGUYEN Thi Tuyet Lan, chargée de développement Environnement et Energie 

Business France Vietnam – Ambassade de France au Vietnam 

Tél.: +84 (0)43 944 58 33 - E-mail : Lan.NGUYENTHITUYET@businessfrance.fr 

www.businessfrance.fr/vietnam ; www.youbuyfrance.com/vn 

  

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française : elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le Volontariat international à l’étranger (V.I.E.). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII et dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Au Vietnam, Business France compte 17 collaborateurs répartis à l’Ambassade de France à Hanoï (9) et au Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville (8). Business France Vietnam couvre également le Cambodge. 

Tải về: Tài liệu này hiện nay không tải xuống được
Photo:
No downloadable photos present
Nhận xét
Giới thiệu
Ngành Cơ sở hạ  tầng – Giao thông – Công nghiệp (ITI) do ông Vincent HUYNH,  Giám đốc văn phòng BUSINESS FRANCE tại Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam và tìm kiếm đối tác tiềm năng (đối tác Thương mại, Công nghiệp, Công nghệ…) trong các lĩnh vực sau: - Năng lượng - Môi trường / Hóa học - Cơ sở hạ tầng - Giao thông - Công nghiệp - Công trình công cộng  Nhằm giúp các doanh nghiệp Pháp hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực này, chúng tôi tổ chức các chuyến công tác cho từng công ty (nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, tìm kiếm đối tác và khách hàn

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media