Thỏa thuận Pháp-Việt về cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội

Trang - 25/04/16

Để đương đầu với những thách thức về môi trường, đặc biệt liên quan đến chất lượng không khí tại Hà Nội, thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Pháp trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững, và đặc biệt trong việc cải thiện chất lượng không khí đã được ký kết vào lúc 17h30 thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Đại sứ quán Pháp, với sự hiện diện của ông Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Thỏa thuận qui định việc hợp tác trong phân tích chất lượng không khí hàng ngày tại thành phố Hà Nội, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đô thị bền vững và huy động trợ giúp phát triển của Pháp.

Hai bên thỏa thuận hợp tác, chia sẻ, phát triển kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau : 

  • Triển khai mạng lưới máy cảm biến và trạm quan trắc

  • Phân tích chất lượng không khí

  • Sử dụng các dữ liệu này để nghiên cứu các biện pháp đảm bảo chất lượng môi trường sống và sức khỏe của cộng đồng dân cư trên địa bàn Hà Nội

  • Phân tích quy chuẩn, quy phạm quốc tế hiện hành trong các thành phố tương đồng

  • Chia sẻ những tiến bộ nghiên cứu khoa học về đo đạc và phân tích các vi phân tử

Từ khóa:
Tải về: Tài liệu này hiện nay không tải xuống được
Nhận xét
Giới thiệu
Ngành Cơ sở hạ  tầng – Giao thông – Công nghiệp (ITI) do ông Vincent HUYNH,  Giám đốc văn phòng BUSINESS FRANCE tại Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam và tìm kiếm đối tác tiềm năng (đối tác Thương mại, Công nghiệp, Công nghệ…) trong các lĩnh vực sau: - Năng lượng - Môi trường / Hóa học - Cơ sở hạ tầng - Giao thông - Công nghiệp - Công trình công cộng  Nhằm giúp các doanh nghiệp Pháp hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực này, chúng tôi tổ chức các chuyến công tác cho từng công ty (nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, tìm kiếm đối tác và khách hàn

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media