GIAN HÀNG PHÁP TẠI TRIỂN LÃM ILDEX VIỆT NAM 2016 SECC, TP Hồ Chí Minh, 23-25 tháng ba năm 2016

Trang - 14/03/16

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Pháp Business France sẽ đồng hành cùng 13 doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực chăn nuôi tham gia Triển lãm chăn nuôi quốc tế ILDEX tại Việt Nam. Nhân dịp này, các doanh nghiệp tại Khu gian hàng Pháp sẽ có cơ hội giới thiệu đến các doanh nghiệp chăn nuôi trong khu vực những tinh hoa và kỹ năng nổi tiếng của họ trong lĩnh vực máy móc và kỹ thuật chăn nuôi: thức ăn chăn nuôi, di truyền và lai tạo giống, sức khỏe vật nuôi, chế biến gia súc, vv. 

Với sự tham gia của 154 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia tại triển lãm 2014, ILDEX được xem là triển lãm về ngành chăn nuôi có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Mục tiêu của triển lãm là « Mang tinh hoa của thế giới đến để đáp ứng các nhu cầu của nước sở tại ». Triển lãm này cho phép các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới mở rộng các hoạt động của họ trong ngành chăn nuôi, thủy sản, chế biến các sản phẩm chăn nuôi, bằng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong khu vực. 

Sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu lớn về tiêu thụ các sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu, kéo theo những yêu cầu về cơ giới hóa và hiện đại hóa để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngành chăn nuôi hiện chiếm tỷ trọng 27 % giá trị sản xuất nông nghiệp, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn đối với các nhà xuất khẩu của Pháp.  

******************************************** 

pavillon France A L’OCCASION DU SALON ILDEX VIETNAM 2016 

SECC, Ho Chi Minh Ville, du 23 au 25 Mars 2016  

Du 23 au 25 mars 2016 à Ho Chi Minh Ville, Business France Vietnam accompagnera 13 entreprises françaises du secteur des filières animales sur le salon international ILDEX Vietnam 2016. A cette occasion, les entreprises du Pavillon France mettront en avant leur expertise et leur savoir-faire reconnus auprès des professionnels locaux dans les domaines des équipements et technologies d’élevage : alimentation, nutrition, santé, génétique et reproduction, transformation des produits animaux, etc. 

Avec plus de 154 entreprises participantes venant de 25 pays différents lors de l’édition 2014, ILDEX s’est véritablement imposé comme le plus important salon de l’élevage au Vietnam. L’objectif visé est « d’apporter un savoir-faire international pour satisfaire les besoins locaux ». Le salon permet aux entreprises du monde entier de développer leur activité en relation avec l’élevage, l’aquaculture et la transformation des produits animaux, en partenariat avec des acteurs locaux. 

La croissance du secteur agricole vietnamien, conjuguée à la forte demande intérieure et extérieure, est à l’origine d’un besoin de s’équiper et de se moderniser afin d’améliorer la productivité. Les filières animales qui occupent 27 % du secteur agricole, offrent de véritables opportunités aux exportateurs français. 

ACTINI SAS

ASIALAND - VIPHAVET

COOPERL ARC ATLANTIQUE

IMV TECHNOLOGIES

MERIAL

MULTIGENE / GENE+

NELSON MEDICAL

 

NOR-FEED HOLDING

OLMIX

PHILEO LESAFFRE ANIMAL CARE

SERSIA FRANCE-EVOLUTION INTERNATIONAL

TECHNA NUTRITION VIETNAM

VITALAC

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thông tin của các công ty tham dự, xin vui lòng liên hệ : 

Cô NGUYỄN THỊ Thanh Mai - tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh 

04 39 44 58 55 – mai.nguyenthithanh@businessfrance.fr   

 Anh LỤC Mạnh Tùng – tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh 

04 39 44 58 41 – manhtung.luc.int@businessfrance.fr

Tải về: Tài liệu này hiện nay không tải xuống được
Nhận xét
Giới thiệu
Bộ phận Công nghệ Lương thực Thực phẩm của văn phòng BUSINESS FRANCE Việt Nam gồm 3 thành viên đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết, luôn sát cánh bên các doanh nghiệp Pháp để chia sẻ những kinh nghiệm, sư hiểu biết cũng như mạng lưới tại chỗ của chúng tôi, nhằm tạo các mối liên hệ đối tác trong thương mại một cách dễ dàng và hiệu quả. Chúng tôi sẻ chia với các doanh nghiệp xuất khẩu Pháp những hiểu biết về thị trường nông nghiệp và lương thực thực phẩm Việt Nam. Chúng tôi cũng thường tổ chức các chuyến công tác gặp gỡ nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ, và các đối tác tiềm năng khác. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức các sự kiện tại các triển lãm chuy&eci

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media