Về chúng tôi

Ngành Cơ sở hạ  tầng – Giao thông – Công nghiệp (ITI) do ông Vincent HUYNH,  Giám đốc văn phòng BUSINESS FRANCE tại Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam và tìm kiếm đối tác tiềm năng (đối tác Thương mại, Công nghiệp, Công nghệ…) trong các lĩnh vực sau:

- Năng lượng
- Môi trường / Hóa học
- Cơ sở hạ tầng
- Giao thông
- Công nghiệp
- Công trình công cộng

 Nhằm giúp các doanh nghiệp Pháp hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực này, chúng tôi tổ chức các chuyến công tác cho từng công ty (nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, tìm kiếm đối tác và khách hàng…) và các chuyến công tác chung cho một nhóm doanh nghiệp (tham gia các Khu triển lãm Pháp trong khuôn khổ  một triển lãm chuyên ngành diễn ra tại Việt Nam,  các Chuyến công tác chung để tìm hiểu thị trường,  Gặp gỡ khách hàng tiềm năng…).

 Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

 

Ông Vincent HUYNH
Phụ trách nhóm ngành
Cơ sở hạ tầng, Giao thông & Công nghiệp
+ 84 (0) 8 35 20 68 85
vincent.huynh@businessfrance.fr  

 
 

Cô Nguyễn Mai Phương
Tùy viên
Ngành Công nghiệp
+84 (0) 8 35 20 68 83
 maiphuong.nguyen@businessfrance.fr 
 

 
 

 

 

 

Ông Đào Duy Đông
Tùy viên
Ngành Giao thông và Cơ sở hạ tầng
+ 84 (0) 4 39 44 58 46
dong.daoduy@businessfrance.fr

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan
Tùy viên
Ngành Năng lượng
+ 84 (0) 4 39 44 58 33
lan.nguyenthituyet@businessfrance.fr

 

 

 

 

Giới thiệu
Ngành Cơ sở hạ  tầng – Giao thông – Công nghiệp (ITI) do ông Vincent HUYNH,  Giám đốc văn phòng BUSINESS FRANCE tại Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam và tìm kiếm đối tác tiềm năng (đối tác Thương mại, Công nghiệp, Công nghệ…) trong các lĩnh vực sau: - Năng lượng - Môi trường / Hóa học - Cơ sở hạ tầng - Giao thông - Công nghiệp - Công trình công cộng  Nhằm giúp các doanh nghiệp Pháp hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực này, chúng tôi tổ chức các chuyến công tác cho từng công ty (nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, tìm kiếm đối tác và khách hàn

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media