Về chúng tôi

Trong khuôn khổ hoạt động của Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) tại Việt Nam, các chuyên gia trong ngành Công nghệ mới, Sáng chế, Dịch vụ (NTIS) của chúng tôi có khả năng can thiệp trong các lĩnh vực sau đây:  

Công nghệ thông tin và truyền thông:

- Nội dung (nghe nhìn, nội dung số, phương tiện thông tin đại chúng, trò chơi điện tử, v.v....).
- Điện tử (điện tử dân dụng, công nghiệp điện tử, thiết bị nghe nhìn, quang tử học, v.v...).
- Tin học (phần mềm và dịch vụ tin học, phần cứng, tin học văn phòng, an ninh mạng, ngân hàng điện tử, v.v...).
- Vũ trụ (công nghiệp vũ trụ, thông tin địa lý, thủy văn, v.v...).
- Viễn thông (viễn thông, Internet, v.v...)

Đối tác công nghệ (Nghiên cứu và phát triển, sáng chế, cụm chuyên ngành (cluster), v.v...).

Dịch vụ:

- Bảo hiểm
- Tư vấn (luật, thuế, nhân sự, kiểm toán, v.v...)
- Phân phối đặc biệt, nhãn hàng phân phối, thương mại điện tử, v.v...

Đào tạo

- Ngân hàng và tài chính
- Khách sạn
- Quảng cáo (quảng cáo, marketing, sự kiện, tài trợ, truyền thông, v.v...)
- Dịch vụ bất động sản
- Các dịch vụ khác dành cho doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Mong muốn dựa trên lợi ích của cả hai bên

Chúng tôi mong muốn giới thiệu tại Việt Nam các công nghệ của Pháp trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ thông tin – truyền thông và sáng chế với mục đích mang lại lợi ích cho cả hai bên, nhằm củng cố sự hiện diện của Pháp tại Việt Nam trong các lĩnh vực kể trên, đồng thời góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển nền công nghệ của Việt Nam. Về công nghệ thông tin và truyền thông, với vị thế hiện nay của ngành công nghệ và giải pháp của Pháp chúng tôi thấy cần phải ưu tiên việc thiết lập quan hệ đối tác lâu dài với các nhà phân phối và tích hợp địa phương. Chúng tôi đã cụ thể hóa nhận thức này bằng việc tổ chức các chuyến công tác (riêng hoặc theo nhóm) tại Việt Nam cho doanh nghiệp Pháp nhằm kết nối các tác nhân của hai nước.

Lắng nghe nhu cầu của doanh nghiệp

Nhóm chuyên gia của chúng tôi gồm 3 người, làm việc tại văn phòng BUSINESS FRANCE Hà Nôị và được sự trợ giúp về chuyên môn của các chuyên gia và đối tác tại Pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình:

Cô PEYRAN Christelle, Tùy viên thương mại, phụ trách Ngành Công nghệ mới, Sáng chế, Dịch vụ
Ngôn ngữ sử dung: tiếng Anh, tiếng Pháp
Cô Lưu Hoài Linh, Trợ lý Ngành Công nghệ mới, Sáng chế, Dịch vụ

Xin mời doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi khi cần đối tác kỹ thuật và thương mại cho các dự án phát triển của doanh nghiệp hoặc cho chúng tôi biết các hoạt động của doanh nghiệp có thể sẽ cần đối tác hợp tác trong tương lai.

Tel:  (84-4) 39 44 58 00
Email: linh.luuthihoai@businessfrance.fr

 

 

 

 
Giới thiệu
Trong khuôn khổ hoạt động của Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) tại Việt Nam, các chuyên gia trong ngành Công nghệ mới, Sáng chế, Dịch vụ (NTIS) của chúng tôi có khả năng can thiệp trong các lĩnh vực sau đây:   Công nghệ thông tin và truyền thông: - Nội dung (nghe nhìn, nội dung số, phương tiện thông tin đại chúng, trò chơi điện tử, v.v....). - Điện tử (điện tử dân dụng, công nghiệp điện tử, thiết bị nghe nhìn, quang tử học, v.v...). - Tin học (phần mềm và dịch vụ tin học, phần cứng, tin học văn phòng, an ninh mạng, ngân hàng điện tử, v.v...). - Vũ trụ (công nghiệp vũ trụ, thông tin địa lý, thủy văn, v.v...). - Viễn thông (viễn thông, Internet, v.v...) Đối tác công nghệ (Nghiên cứu và phát

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media