Khởi nghiệp kinh doanh tại Pháp cùng chương trình French Tech Ticket

Ngày bắt đầu : 01 juillet 2016
Ngày kết thúc : 01 septembre 2016

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, chương trình French Tech Ticket quay trở lại đón tiếp các tài năng quốc tế xuất sắc nhất có mong muốn khởi nghiệp kinh doanh tại Pháp !  

Năm ngoái, 23 dự án khởi nghiệp đã được chọn lựa trong số 722 hồ sơ đăng ký tham gia từ hơn 100 quốc gia. Lần tổ chức này, French Tech Ticket sẽ chọn ra 70 dự án khởi nghiệp tốt nhất để nhận sự hỗ trợ của một trong số 41 đối tác vườn ươm doanh nghiệp trên khắp nước Pháp. Các dự án được giải sẽ nhận được khoản tài trợ 45 000€ và được tham gia chương trình hỗ trợ, đặc biệt sẽ nhận được sự hỗ trợ, cố vấn, được tham gia chương trình masterclasses và các sự kiện networking. Bên cạnh đó, cá nhân trúng giải sẽ nhận được hỗ trợ khi đến Pháp và được giải quyết các vấn đề về thẻ cư trú một cách nhanh chóng. 

 

70 dự án khởi nghiệp trúng giải sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2016 để bắt đầu chương trình vào tháng 01 năm 2017. 

 

Những nhà khởi nghiệp quan tâm tới chương trình có thể đăng ký tham gia qua trang web www.frenchtechticket.com, thời hạn trước ngày 24/08.

  Hoạt động của cộng đồng Pháp tại Việt Nam

Giao lưu kinh tế

Place

Giới thiệu
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v... Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường : - Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường -  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp - Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm - Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp V

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media