Chương trình sự kiện của UBIFRANCE trong năm 2015

Ngày bắt đầu : 19 décembre 2014
Ngày kết thúc : 19 décembre 2015

UBIFRANCE Vietnam tổ chức các sự kiện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để quảng bá năng lực của các doanh nghiệp Pháp, và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này tiếp cận các thị trường tiềm năng thông qua việc phối hợp với các chi nhánh UBIFRANCE trên thế giới. Xin vui lòng truy cập chương trình sự kiện của UBIFRANCE trong năm 2015 tại đây.

  Cộng đông BUSINESS FRANCE Viet Nam

S? ki?n

Place

Giới thiệu
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v... Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường : - Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường -  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp - Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm - Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp V

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media