SPACE Hành tinh chăn nuôi, Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi

Ngày bắt đầu : 13 septembre 2011
Ngày kết thúc : 16 septembre 2011

Tại cùng một không gian triển lãm, cung cấp mọi sản phẩm và dịch vụ.
Các lĩnh vực có nhiều công ty tham gia triển lãm:
Thức ăn chăn nuôi: 510
Thiết bị chăn nuôi : 347
Di truyền, thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật ấp trứng : 260
Thiết kế lắp đặt chuồng trại : 187
Thiết bị bốc dỡ và vận chuyển ở trang trại: 156
Thú y: 128
Năng lượng sinh học: 122
Xử lý chất thải chăn nuôi: 114
Thiết bị vắt sữa: 43

  Công nghệ lương thực thực phẩm (Agrotech)

Gia cầm

Place

  • Địa điểm : Parc des Expositions de Rennes Aéroport, La Haie Gautrais, 35170 Bruz, Pháp
  • Town / Region : Rennes
  •   Xem trên bản đồ Google

Giới thiệu
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v... Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường : - Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường -  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp - Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm - Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp V

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media