VINEXPO Bordeaux

Ngày bắt đầu : 19 juin 2011
Ngày kết thúc : 23 juin 2011

Triển lãm quốc tế về rượu vang và rượu mạnh lần thứ 30, thời khắc đáng nhớ của năm và là sự kiện tiếp sức sống cho thị trường rượu vang và rượu mạnh.
Xem thông tin chi tiết tại trang web: http://www.vinexpo.com và tải thông tin tại mục dowload file ở phía dưới.

  Công nghệ lương thực thực phẩm (Agrotech)

Rượu, Bia, Nước giải khát

Place

Giới thiệu
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (BUSINESS FRANCE) trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các hoạt động thăm dò thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện thâm nhập thị trường và tư vấn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt nam, v.v... Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ  phù hợp với từng bước tiếp cận thị trường : - Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội thị trường -  Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp - Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm - Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : một hình thức độc đáo để củng cố đội ngũ xuất khẩu của doanh nghiệp V

Đọc thêm

Tài liệu sự kiện

Facebook
Góc báo chí và thư viện media