SEARCH RESULTS

EQUIP AUTO 2011

Ratchaneekorn Mekchai - 07-févr.-2011 05:01:49
EQUIP AUTO 2011 สุดยอดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุปกรณ์ยานยนต์และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงที่สำคัญที่สุดในยุโรป ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสองปี เตรียมเปิดประตูต้อนรับผู้ร่วมงานแล้วตั้งแต่วันอังคารที่ 11 ถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 ณ Paris Nord Villepinte Exhibition Centre ประเทศฝรั่งเศส ในปีนี้งาน EQUIP AUTO ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Mr. Claude Cham ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ยานยนต์ฝรั่งเศส (FIEV) และเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ (PFA - Automotive Industry Platform) [1] พร้อมประกาศศักดาสุดยอดงานแสดงสินค้าสำหรับยานยนต์ทุกประเภทที่สะท้อนและขับเคลื่อนแนวโน้มหลักในตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ นับจากปี 1975 ที่เริ่มจัดงาน EQUIP AUTO ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท นับตั้งแต่อุปกรณ์ซ่อมบำรุงและประกอบตัวถัง ระบบการให้ข้อมูลและบริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านยานยนต์ เครื่องมือทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถและหล่อลื่น เครื่องมือและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ทุกชนิด ตลอดจนเครือข่ายบริการหลังการขาย   EQUIP AUTO เป็นแหล่งรวมผู้มีบทบาทในธุรกิจยานยนต์และผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้ออย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จากผลสำรวจความพึงพอใจของงานเมื่อปี 2009 ที่มีผลเป็นบวก แม้ว่าจะมีปัจจัยวิกฤติเศรษฐกิจรุมเร้า   80% ของผู้แสดงสินค้าพอใจกับคุณภาพของผู้เข้าชมงานเมื่อปี 2009 87% ของผู้เข้าชมงานมีบทบาทในกระบวนการคิดและตัดสินใจซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์   นอกจากเป็นที่ยอมรับในบทบาทของการเผยแพร่เทคนิค ทักษะความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันก้าวล้ำ รวมถึงการมีส่วนขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแท้จริงแล้ว งาน EQUIP AUTO 2011 ยังสนองตอบกระแสความเคลื่อนไหวผู้มีบทบาทในวงการธุรกิจตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์อีกด้วย   ด้วยเหตนี้ งาน EQUIP AUTO 2011 จึงสะท้อนภาพการบริการหลังการขายที่ทันสมัยโดยนำเสนอวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายในตลาดปัจจุบัน ทั้งนี้โดยตระหนักถึงความสำคัญของความคิดใหม่ๆที่สรรค์สร้างโลกยานยนต์ในอนาคต ตลอดจนพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจบริการหลังการขาย รูปแบบการจัดงาน EQUIP AUTO 2011 จึงมุ่งให้ธุรกิจบริการหลังการขายสามารถคาดการณ์และสรรค์สร้างตลาดในอนาคตโดยดึงเอาผู้มีบทบาทในสายการผลิต (เช่น ผู้ประกอบรถยนต์ ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับจ้างช่วงผลิต เป็นต้น) ที่ก่อกำเนิดเทคโนโลยีแปลกใหม่เข้ามาร่วมในงาน                     EQUIP AUTO 2011 งานแสดงสินค้าที่อุ่นหนาฝาคั่งและคุ้มค่าสำหรับยานยนต์ทุกชนิด   การจัดงาน EQUIP AUTO 2011 อยู่บนหลักการ “ ความหลากหลาย ” โดยมีจุดยืนที่จะเป็นงานแสดงสินค้าสำหรับอุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อยานยนต์ทุกรูปแบบ (ทั้งรถยนต์ รถตู้อเนกประสงค์ รถบรรทุก รถกระบะ รถบัสและรถโค้ช รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สำหรับการเกษตร เครื่องยนต์สำหรับการก่อสร้าง เป็นต้น)   ตลอดเวลา 5 วันของงาน EQUIP AUTO 2011 จะเป็นเสมือนแหล่งนัดพบที่อุ่นหนาฝาคั่งและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนคือ       จำนวนผู้แสดงสินค้า 1,800 ราย โดย 75% มาจากต่างประเทศ จำนวนผู้เข้าชมงาน 96,000 คน โดย 35% เป็นชาวต่างชาติ พี้นที่จัดงานเพิ่มขึ้น 25% เป็น 100,000 ตรม. จาก 80,000 ตรม. เมื่อปี 2009   EQUIP AUTO 2011 จัดพื้นที่เฉพาะไว้ 3 แห่งเพื่อตอบสนองความคาดหวังและกระแสความสนใจในตลาด งาน EQUIP AUTO เป็นงานแรกที่สร้างพื้นที่ให้กับธุรกิจ 3 สาขา ได้แก่ 1.       EQUIP AUTO GreenTech พื้นที่สำหรับการบริการหลังการขายในโลกอนาคต เนื่องด้วยการเติบโตของยานยนต์ปลอดมลพิษได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งตลาดยานยนต์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการบำรุงรักษา EQUIP AUTO GreenTech จึงมีขึ้นด้วยความมุ่งหมายดังนี้ - เผยแพร่เทคโนโลยีที่เพิ่งคิดค้นใหม่และผลกระทบต่อตลาดสายการบริโภค - นำเสนอผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่มีอยู่แล้วในตลาดและที่กำลังจะวางขาย - ชี้ให้เห็นโอกาสใหม่ๆทางการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อช่วงชิงหรือรักษาส่วนแบ่งในตลาดบริการหลังการขายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   บนพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ใน Hall 6 ของส่วนจัดแสดง EQUIP AUTO GreenTech จะพบคำเรียกเฉพาะมากมายสำหรับยานยนต์ปลอดมลพิษ (ประหยัดพลังงาน พลังงานไฮบริด พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น) เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ปลอดมลพิษ (ระบบเครื่องยนต์ อุปกรณ์สตาร์ท ระบบล้อ ระบบสำรองพลังงาน เป็นต้น) ตลอดจนบริการและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง        ในส่วน Electromobility Forum ซึ่งเริ่มจัดในงาน EQUIP AUTO 2009 และจะจัดเป็นครั้งที่สองในปี 2011 นั้น เป็นเวทีให้ผู้มีบทบาทในวงการได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดอุปกรณ์ยานยนต์ในอนาคต   2.       Bodywork Village การทำสีและซ่อมบำรุง โดยการสนับสนุนจากสมาพันธ์ผู้ประกอบตัวถังยานยนต์ บุคคลหลากหลายจะมาพบกันบนพื้นที่ 6,000 ตารางเมตรนี้ ซึ่งรวมไปถึง สมาชิกของสมาพันธ์ผู้ประกอบตัวถังยานยนต์ ผู้ผลิตเครื่องมือซ่อมบำรุงตัวถัง สีรถยนต์ อุปกรณ์ยานยนต์ และผู้เขียนโปรแกรมที่ใช้ในอู่ซ่อมบำรุง เครือข่ายผู้ผลิตตัวถังยานยนต์และผู้ประกอบรถกู้ซ่อม นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาและเสวนาโต๊ะกลมที่จัดโดย Village Forum อีกด้วย   3.       พื้นที่สำหรับระบบสารสนเทศและ ICT พื้นที่ระบบสารสนเทศและ ICT มุ่งส่งเสริมและเผยแพร่เครื่องมือในการสานสัมพันธ์และสร้างความภักดีของลูกค้า ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ ผู้เข้าชมงานทุกคนนับตั้งแต่นักธุรกิจไปจนถึงช่างซ่อมยานยนต์อิสระ พื้นที่จัดแสดงนี้จะประกอบไปด้วย - เครื่องมือด้านไอทีหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด - คอร์สฝึกอบรมสั้นๆ - เวทีอภิปรายเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการสร้างความภักดีและขยายฐานลูกค้า   EQUIP AUTO 2011 นวัตกรรมครั้งแรกและครั้งเดียวที่นี่ การมอบรางวัล International Grand Prix for Automotive Innovation ซึ่งจัดครั้งแรกเมื่อปี 1985 เป็นที่พบกันของนักข่าวจากนานาประเทศกว่า 80 คน และเป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆโดยสำหรับงานในปีนี้แบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ - ชิ้นส่วนยานยนต์ ( OEM ) และยานยนต์ปลอดมลพิษ ( ส่วนพื้นที่จัดแสดง GreenTech) - อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับบริการหลังการขาย - เครื่องมือซ่อมบำรุง - บริการสำหรับส่วนธุรกิจและผู้บริโภคและสถานีบริการ   ด้วยรูปแบบการจัดงานแบบใหม่ พื้นที่จัดแสดงใหม่ๆ และโอกาสดีๆที่หลากหลายและเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาธุรกิจ EQUIP AUTO จึงเป็นสุดยอดงานแสดงสินค้าอุปกรณ์ยานยนต์สำหรับปี 2011 อย่างแท้จริง   เกี่ยวกับ EQUIP AUTO EQUIP AUTO คือ งานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับอุปกรณ์ยานยนต์ทุกประเภทที่ได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางหลักสำหรับการพบกันระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และช่างซ่อม ที่ต่างมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ หรือคู่ค้าใหม่ๆ ทั้งนี้โดยมีผู้จัดคือ Comexposium ร่วมกับหุ้นส่วนอันได้แก่ สมาพันธ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ยานยนต์ฝรั่งเศส   (FIEV) และ สมาพันธ์ผู้ประกอบตัวถังยานยนต์ฝรั่งเศส (FFC) สำหรับ ปี 2011 งาน EQUIP AUTO ได้เตรียมพร้อมรองรับผู้เข้าชมงานกว่า 96,000 คน (โดย 35% เป็นชาวต่างชาติ) และผู้แสดงสินค้ากว่า 1,800 รายจากหลากหลายส่วนธุรกิจ (โดย 75% มาจากต่างประเทศ )     สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน โปรดติดต่อ International Press Relations and Partnerships Phone: +33 (0)1 76 77 11 85 – Fax: +33 (0)1 53 30 95 84 Contact: Isabelle Cachelot (isabelle.cachelot@comexposium.com)   หรือติดต่อแผนกข่าว ฝ่ายการพาณิชย์ – ยูบีฟรานซ์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โทร : 02 352 41 19 อีเมล : ratchaneekorn.mekchai@ubifrance.fr เว็บไซต์ : www.ubifrance.com/th   [1] องค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างถาวรเพื่อเป็นเวทีปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สั่งซื้อสินค้าและผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมการประกอบยานยนต์ในประเทศฝรั่งเศส
About
                       Business France Thailand, Myanmar and Laos With offices and branches in Bangkok, Yangon and Vientiane , Business France -The French Trade Commission of the Embassy of France- assists French companies who want to export to Thailand, Myanmar, Laos, and local companies who want to invest in France. Business France is the national agency supporting the international development of the French economy, responsible for fostering export growth by French businesses, as well as promoting and facilitating international investment in France. It promotes France’s companies, business image and nationwide attractiveness as an investment location, and also runs the V.I.E international internship program. Founded on January 1, 2015 through a merger between UBIFRANCE and the Invest in France Agency, Business France has 1,500 personnel, both in

read more

Facebook
Press area & Media Gallery