Sökresultat

Franska kluster inom förnybar energi på studiebesök till Sverige och Norge de 6-10 juni

Anna-Karin Berg - 19-avr.-2011 11:08:52
 Ubifrance i samarbete med 4 franska kluster inom förnybar energi organiserar ett studiebesök till Sverige och Norge de 6-10 juni. Fokus ligger på biogas och vätgas/bränsleceller. Ett 15-tal franska företag och forskningsinstitut tillhörande dessa kluster följer med. Syftet är att identifiera potentiella nordiska samarbetspartner, i första hand på ett tekniskt plan men även på ett affärsmässigt plan. Den franska delegationen kommer att vara i Sverige (Göteborg) de 7-8 juni. Gruppen vill gärna komma i kontakt med innovativa företag samt forskningsinstitut inom de följande branscherna: - biogas: uppgradering och förgasning - vätgas (energiutnyttjande av överskottsproduktion) och bränsleceller Ubifrances svenska partner är Business Region Göteborg samt Vätgas Sverige. De franska klusterna heter Tenerrdis ( www.tenerrdis.fr ), Derbi ( www.pole-derbi.fr ), Cap Energies ( www.capenergies.fr ), S2E2 ( www.s2e2.fr ). För mer information om deltagerna, var god kontakta: Laurent Oster 08-545 89 164 laurent.oster@ubifrance.fr  
Om oss
Business France är en organisation som har till uppgift att stödja franska företags internationella verksamheter och stärka Frankrikes attraktionskraft. Business France skapades den 1 januari 2015 och är en sammanslagning av franska exportrådet (Ubifrance) och myndigheten för utländska investeringar i Frankrike (Invest in France Agency). Organisationen arbetar med följande tre huvuduppdrag: - Franska företags internationella utveckling och export - Främjande av och stöd till internationella investeringar - Frankrikes attraktionskraft och bilden av Frankrikes ekonomi, företag och regioner Kontoret i Stockholm har 16 medarbetare som samtliga är experter på sina områden och talar både franska och svenska. Vi publicerar rapporter och studier, erbjuder ett stort antal skräddarsydda tjänster, såsom förmedling av affärspartners och kontakter, marknadsanalyser, information o

Läs mer

Facebook
Press & Media
Senaste kommentarerna

Jag skulle ev vara intresserad av att bl...

Christina | octobre 18, 2013