Usługi

VEGEPOLYS: wyjątkowa siła w Europe

Remi Piglowski - 01-mars-2016 16:21:30

    VEGEPOLYS: wyjątkowa siła w Europe 4 000 przedsiębiorstw – 30 000 miejsc pracy – 450 badaczy – 2 500 studentów – 25 szkoleń   VEGEPOLYS powstał w regionie Pays de la Loire a w lipcu 2005 rząd Francji nadal mu oficjalny status klastra innowacyjności.   VEGEPOLYS to klaster branży produkcji roślinnej o światowej renomie.   Rozwija swa własna siec na arenie międzynarodowej współpracując z innymi klastrami francuskimi i zagranicznymi   Region Doliny Loary (Pays de la Loire) ma długie tradycje w dziedzinie produkcji rolnej. Jest to jedyny region w skali Europy, któremu udało się przyciągnąć prywatne przedsiębiorstwa oraz państwowe instytuty badawcze, które wspólnie tworzą jasny punkt na mapie klastrów w Europie. Klaster Vegepolis wspiera innowacyjne projekty z zakresu tworzenia nowych odmian, ochrony roślin i systemów uprawy, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia dobrobytu, poprawy zdrowia i jakości życia. Dzięki wyjątkowym warunki glebowym oraz innowacyjności lokalnych przedsiębiorstwa od lat wspieranych przez rząd francuski oraz władze regionu, Dolina Loary stała się liderem w dziedzinie produkcji roslinnej.   Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw Kreatywność klastra nie ogranicza się do innowacyjnych samych produktów, ale dotyczy szeroko pojętej innowacyjności w dziedzinach takich jak zarzadzanie zasobami ludzkimi, procesy produkcyjne i sprzedażowe czy tez logistyka. Rola klastra jest nadanie wszystkim podmiotom niezbędnego impulsu do współdziałania w identyfikacji i osiągania wspólnych celów, które są następnie osiąganie poprzez prace w grupach w formie warsztatów i strategicznych narad.   Wydarzenia międzynarodowe VEGEPOLYS jest znane na arenie międzynarodowej dzięki licznym wydarzeniom : • Uczestnictwo w targach we Francji : SIVAL , Salon du Vin , Salon du Végétal • Uczestnictwo w ważnych imprezach za granica Hortifair , Fruit Logistica , IPM Essen , Vitafood , IBMA • Uczestnictwo w sympozjach międzynarodowych In Vino , JAS , HIE , MexicoBio , SHE , hortensia...   -           Official website : http://www.vegepolys.eu/en/home/ -           Business France and VEGEPOLYS jointly organize international partnership Missions . More information: renaud.zurfluh@businessfrance.fr -           VEGEPOLYS   : The specialized plant sectors :   http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Divers/VEGEPOLYS_specialized-plant-sectors.pdf -           French companies on youbuyfrance.com : Agri-food Sector > Horticulture and Timber, clic here     Agri-food Sector > Fresh fruit & vegetables and processed vegetable products, clic here  


Wernisaż wystawy EDF-AREVA-CEA na ogrodzeniu Ambasady

Remi Piglowski - 18-sept.-2015 12:54:49

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler otworzył 17 września wystawę „Energia dla Klimatu„ składającą się z 24 tablic zawieszonych na ogrodzeniu ambasady przy ul. Pięknej, z pięknymi zdjęciami różnych urządzeń służących we Francji do produkcji niskoemisyjnej energii przy pomocy innowacyjnych technologii. Wystawa przeznaczona dla warszawiaków, została stworzona przez Regionalny Wydział Ekonomiczny Ambasady z pomocą firm AREVA i EDF i Komisariatu Energii Atomowej. Po inauguracji wystawy odbyło się przyjęcie w rezydencji Ambasadora, w na którym obecni byli Benjamin Gallezot, Dyrektor Generalny Departamentu ds. Przedsiębiorczości we francuskim Ministerstwie Gospodarki, który przybył z tej okazji do Polski, wielu szefów przedsiębiorstw i wysokich urzędników Ministerstwa Gospodarki, Bruno Blotas i Jean-André Barbosa, szefowie AREVA Polska, Nathalie Beauzemont i Thierry Doucerain, szefowie EDF Polska, Aleksandra Orłowska, odpowiedzialna za komunikację w AREVIE. W przemówieniu , które wygłosił Ambasador przypomniał jak ważne jest, aby nasze kraje o rozwiniętych gospodarkach zużywających olbrzymie ilości energii, używały ogólnodostępnych źródeł energii. Zapewniają one komfort w naszych domach za umiarkowaną cenę oraz konkurencyjność naszych gospodarek przy zachowaniu niepodległości naszych krajów i poszanowaniu środowiska. Konferencja COP21 w Paryżu, która odbędzie się za trzy miesiące, potwierdzi, że głównym wyzwaniem dla uprzemysłowionych gospodarek jest produkcja energii pozwalająca znacznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 180 krajów, które wezmą udział w Konferencji, wiedzą już, że należy ograniczyć w skali globalnej zmiany klimatyczne spowodowane ludzką działalnością. Wiedzą też, że pozostało na to niewiele czasu. Autorzy wystawy „Energia dla Klimatu” pragną pokazać, że można znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu zużycia kopalnych surowców energetycznych i zastąpieniu ich energią z wody, wiatru, słońca i atomu, które pozwalają produkować energię praktycznie bez emisji CO2. Przechodnie, którzy obejrzą wystawę przy ul. Pięknej, przekonają się, że energia może służyć klimatowi. Zrodlo: Ambasada Francji    


INNOWACJE W BANKOWOSCI

Remi Piglowski - 15-mai-2015 16:01:12

  INNOWACJE W BANKOWOSCI       W dniach 9-10 czerwca Ambasada Francji zaprasza na polsko-francuskie spotkania biznesowe poświęcone innowacjom technologicznym w sektorze bankowym. Wydarzenie ma charakter networkingowy, a przyjęta formuła opiera się na indywidualnych spotkaniach B2B pomiędzy przedstawicielami firm polskich i francuskich.       Francuskie przedsiębiorstwa, które dotychczas potwierdziły swój udział w wydarzeniu, specjalizują się w następujących dziedzinach:    innowacje IT w transakcjach finansowych,  zróżnicowanie kanałów dostępu do klientów,  obsługa przepływów transakcji,  zabezpieczanie systemów płatności,  rozwiązania dedykowanych dla e-bankingu, kart kredytowych, bankomatów, aplikacje bankowe w modelu SaaS.       Udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają tłumaczenia.        Kontakt:   Marta Pater – Business France – Ambasada Francji w Polsce   Tel.: +48 22 529 31 22 E-mail: marta.pater@businessfrance.fr  


PREACTOR odnotowuje znaczący wzrost zainteresowania rozwiązaniami APS

Ewa Zielinska - 03-août-2011 16:44:53

Grupa Preactor specjalizująca się od ponad 18 lat w rozwiązaniach z zakresu planowania i harmonogramowania (ang. Advanced Planning Scheduling, w skrócie : APS) ogłosiła swoje nadzwyczajne wyniki sprzedaży za rok 2010 oraz pozyskanie ponad 300 nowych klientów z całego świata. Pomimo chwiejnego w 2010 roku wzrostu w sektorze  oprogramowania, Preactor odnotował netto ponad 50-procentowy wzrost sprzedaży swojego oprogramowania w porównaniu z rokiem 2009, który był już i tak rokiem rekordowym. Całkowite obroty za miniony rok wzrosły o 30% w porównaniu z 2009. To być może wyjątkowy przypadek w tym sektorze, ale począwszy od 1994 roku  wzrost Preactora był odnotowywany kwartał po kwartale i rok po roku, średnio o 20% rocznie. Pokazuje to nie tylko zwiększone zainteresowanie przemysłu planowaniem i harmonogramowaniem jako takim, ale także dostępną ofertą rozwiązań proponowanych przez Preactora i solidnością samej firmy. Mike NOVELS, prezes Grupy, tak komentuje te wyniki : « Dane liczbowe jeszcze raz potwierdziły, że przedsiębiorstwa przemysłowe przyswoiły wartość dodaną rozwiązań APS uważanych w tej chwili za narzędzia ułatwiające zwiększanie wydajności przedsiębiorstwa i zmniejszanie jego kosztów. Nasza Wersja 11 została niezwykle dobrze przyjęta zarówno przez naszych partnerów, jak i przez naszych klientów. Naszym celem jest jak największa pomoc dla firm, by stawały się coraz bardziej konkurencyjne w warunkach coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki. » Europejski sukces W tym roku Europa – z 66-procentowym wzrostem w strefie euro - po raz kolejny okazała się dla Preactora najbardziej ożywionym rynkiem, obejmującym w sumie ponad 2800 klientów (łącznie z Wielką Brytanią). Szczególnie aktywne były Francja i Holandia, ale również Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska, Słowenia i Republika Czeska, gdzie Preactor także odnotował znaczący wzrost. Nowo pozyskani klienci – tacy jak Mercedes-Benz High Performance Engines Ltd (przemysł samochodowy), Martell (koniak, branża spożywcza) czy Pepsico International (Quaker Oats, branża rolno-spożywcza) - zaliczają się do wiodących przedsiębiorstw w swoich sektorach. Preactor pozyskał w charakterze klientów także inne liczące się podmioty, wśród których znajdują się: Instituto Grifols, Qualiphar (przemysł farmaceutyczny), Delifrance, Farm Frites, Aunt Bessie’s (branża rolno-spożywcza), SNPE (przemysł obronny), Aerolia (przemysł lotniczy i kosmiczny), Eurotab (chemia), Felix (budownictwo), Fortal (rusztowania i szalunki), SNR Roulements (łożyska), Editions Quovadis (papiernictwo), Posson Packaging (opakowania), Eurafarad (elektronika), ASML (urządzenia dla przemysłu mikroprocesorów), Tuboplast CTL (formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych), Edilon Sedra (transport). Wzrost na kontynecie amerykańskim Preactor adnotował także 53-procentowe zwiększenie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i otworzył swoją filię w Dallas w Teksasie. Rynek Ameryki Południowej wzrósł o 64% i Preactor ma już w tej chwili ponad 200 klientów w Brazylii i Argentynie. Wśród klientów ostatnio pozyskanych na tych rynkach są Gerdau i Arcelormittal (metalurgia), Aché i Laboratorios Raffo (przemysł farmaceutyczny), Unicasa (meblarstwo) oraz Brasfrigo (przemysł rolno-spożywczy). Rozwój na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce Południowej Silną ekspansję rynkową Preactora odnotowały także Bliski Wschód i Azja, gdzie ostatnio pozyskano klientów wśród znanych, wiodących przedsiębiorstw przemysłowych, takich jak TE Connectivity (dawniej Tyco Electronics - wytwarzanie form), Sterlite Technologies (energetyka i telekomunikacja) i Sanitarium (przemysł rolno-spożywczy). Afryka Południowa stanowi dla Preactora rynek o znacznym potencjale związanym z możliwościami ekspansji. Pod względem przyrostu PKB w przemyśle osiąga obecnie drugą pozycję po Wielkiej Brytanii. W przyszłości ożywienie nastąpi także w innych częściach Afryki. Coraz więcej klientów o międzynarodowym zasięgu Sam profil klientów nie zmienił się zasadniczo w porównaniu z 2009 rokiem, ale odnotowano znaczące zmiany związane ze wzrostem liczby klientów w postaci dużych, międzynarodowych koncernów, które w ciągu 2010 roku wybrały Preactora. To rozwiązanie jest często pilotażowo wdrażane w skali jednej placówki, a później – w miarę ujawniania się płynących z tego korzyści – implementowane w pozostałej części grupy,  tak jak to miało miejsce w przypadku grup Eurocopter (sektor lotniczy), Technip (sektor naftowy), Areva (sektor energetyczny) i Cofel (sektor wyposażenia domów i mieszkań). Rozwiązanie sprawdzone w różnych dziedzinach Około 50% nowych klientów zarejestrowanych w 2010 roku pochodziło z branży elektrycznej, mechanicznej, metalurgicznej, chemicznej, farmaceutycznej, rolno-spożywczej, tytoniowej oraz paliwowej. Branże lotnicza i kosmiczna, przemysł obronny i samochodowy reprezentowały natomiast 10% łącznej liczby nowych klientów. Udział Preactora w zaspokajaniu potrzeb pozostałych rynków, takich jak rynek tworzyw sztucznych, gumy , drewna czy tekstyliów również rośne z roku na rok. Perspektywa dużych możliwości wzrostu w roku 2011  « Podsumowując mogę powiedzieć, że nadzwyczaj optymistycznie postrzegam perspektywy wzrostu rynku rozwiązań APS i naszej pozycji na tym rynku»  - stwierdza Mike Novels. - « W czasach niepewności gospodarczej dotykającej liczne rynki, nasze wyniki za 1-szy kwartał 2011 roku sugerują ciągłość wzrostu z dodatkowym, 15-procentowym zwiększeniem przychodów netto. Obecnym wyzwaniem będzie dla nas podtrzymanie tej pozycji do końca 2011 roku i w kolejnych latach. Wierzę, że dzięki zaletom naszych rozwiązań oraz naszej sieci międzynarodowych partnerów Preactor stoi na wystarczająco dobrej pozycji, by osiągnąć ten cel. » Kilka słów na temat Preactor International PREACTOR, mający ponad 20-letnie doświadczenie i ponad 3000 klientów na swym koncie, jest światowym liderem w dziedzinie planowania średnio- i długoterminowego oraz harmonogramowania (krótkoterminowego) w skali międzynarodowej. Oddaje on do dyspozycji swoich klientów kompletną gamę oprogramowania, doskonale dostosowanego do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych, międzynarodowych koncernów, które chcą wdrożyć rozwiązanie Core Model z możliwością jego szybkiej i łatwej duplikacji we wszystkich jednostkach organizacyjnych. PREACTOR zajmuje znaczącą pozycję na międzynarodowym rynku w około 70 krajach i ma wielu dystrybutorów i partnerów, którzy lokalnie zapewniają wsparcie techniczne oraz służą wiedzą i doświadczeniem (ponad 400 dystrybutorów i partnerów na świecie, w tym ponad 1000 osób posiadających certyfikaty). Preactor jest zintegrowany z aplikacjami ERP, MES i rozwiązaniami do zarządzania łańcuchem dostaw. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej : www.preactor.fr Kontakt dla prasy : PREACTOR INTERNATIONAL LTD Valérie GOULEVITCH Szef Marketingu i Komunikacji Head of Marketing & Communication tel.:  00 33 4 37 49 92 92 E-mail :  vgoulevitch@preactor.com


Zarezerwuj kwaterę na wakacje i… posadź drzewo !

Ewa Zielinska - 25-juil.-2011 15:23:16

Wyjazd na wakacje lub wynajęcie mieszkania w połączeniu z zalesianiem naszej planety – to innowacyjny pomysł firmy ATC, specjalizującej się w wynajmie nieruchomości. Po praktycznym wprowadzeniu tego pomysłu na własny użytek, firma zapragnęła rozszerzyć go, angażując w to przedsięwzięcie dwóch innych partnerów o międzynarodowej renomie i grupując wszystkie ich oferty na portalu ATC Concept : www.atc-c.com ATC Concept oferuje do wynajęcia bardzo szeroki wybór rezydencji, kwater wakacyjnych i hoteli w Europie i na świecie. Firma umożliwia równiez uczynienie prostego gestu na rzecz ochrony środowiska i wniesienie wkładu w zalesianie naszej planety. Dzięki wsparciu licznych stowarzyszeń ekologicznych, każda rezerwacja dokonana za pośrednictwem portalu firmy wiąże się z nieodpłatnym posadzeniem jednego drzewa. ATC CONCEPT jest obecnie jedynym podmiotem w Europie, który wszystkim korzystajacym z jego usług oferuje nieodpłatnie to obywatelskie działanie, umożliwiającym w ten sposób włączenie się w walkę z globalnym ociepleniem.   Bliższych informacji udziela : ATC Zespół ATC CONCEPT atcconcept@atc-c.com www.atc-c.com


POLSKO-FRANCUSKIE SEMINARIUM I SPOTKANIA BIZNESOWE NA TEMAT USTAWICZNEGO KSZTAŁCENIENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

Ewa Zielinska - 02-mai-2011 16:02:29

Dział Nowe Technologie i Usługi Misji Ekonomicznej Ubifrance w Warszawie zorganizował pod koniec marca, we współpracy z oddziałem Ubifrance w Bukareszcie, konferencję i spotkania biznesowe poświęcone systemowi szkolenia zawodowego pracowników. Zgromadzonej publiczności, składającej się z przedstawicieli dyrekcji ds. zasobów ludzkich przedsiębiorstw, zostały przedstawione między innymi działania polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz wspierania kształcenia ustawicznego pracowników, z kolei Francuska Federacja Szkolenia Zawodowego przedstawiła zasady funkcjonowania i system kształcenia zawodowego we Francji. Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zaprezentował polski rynek szkoleniowy, a oczekiwania przedsiębiorstw w tej dziedzinie przedstawiła Francuska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce. Dyrektorzy ds. zasobów ludzkich zilustrowali zagadnienia szkoleń konkretnymi przypadkami. Wiedzą praktyczną podzieliło się 6 francuskich firm szkoleniowych: • Axos formation – firma oferująca szkolenia techniczne z zakresu logistyki, bezpieczeństwa i prowadzenia pojazdów specjalistycznych (wózki widłowe, dźwigi, żurawie samochodowe itp.) • Socotec - doradztwo i szkolenia w sektorach budowlanym, przemysłowym, nieruchomości oraz zdrowia; organizacja kursów z zakresu BHP, efektywności energetycznej, zarządzania nieruchomościami, certyfikacja jakości • Firma Oise - kursy językowe za granicą (angielsko-, francusko- hiszpańsko- i niemieckojęzyczne kraje docelowe) • JPG Conseil -  szkolenia z zakresu budowania strategii, zarządzania, skutecznej komunikacji, negocjacji handlowych, sztuki prowadzenia usług w sektorze dóbr luksusowych itp. • Ressources et Pédagogies -  szkolenia z zakresu zarządzania, skutecznej komunikacji, relacji z klientami, zarządzania czasem, ryzykiem psychospołecznym w środowisku pracy, kierowania zespołami wielopokoleniowymi, szkolenia z zakresu przekształcania i reorganizacji spółek • Symbiosis Consultants – szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji menadżerów, handlowców i pracowników sektora usług (min zarzadzanie projektami, konfliktami, sztuka negocjacji, wystąpienia publiczne i organizacja dużych wydarzeń). Szkolenia prowadzone są przez trenerów – aktorów. Druga część dnia była poświęcona indywidualnym spotkaniom biznesowym. Francuskie firmy spotkały się z potencjalnymi klientami i partnerami, aby omówić możliwości rozwoju. Zainteresowanie nawiązaniem kontaktu było ogromne i misja okazała się dużym sukcesem. Podróż do Rumunii była kolejnym punktem programu francuskich firm./. Iwona Kuczma  


O Business France
  Witamy na stronach Business France w Polsce    1 stycznia br. UBIFRANCE, Francuska Agencja ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw połączyła się z AFII, Francuską Agencją ds. Inwestycji Międzynarodowych, tworząc BUSINESS FRANCE . Poprzez sieć BUSINESS FRANCE na świecie, proponujemy francuskim przedsiębiorstwom szeroki wachlarz produktów i usług wspierających i ułatwiających rozwój na rynkach zagranicznych.   BUSINESS FRANCE w Polsce to polsko-francuski zespół 15 pracowników wspierających działalność francuskich przedsiębiorstw na polskim rynku i ich współpracę z polskimi partnerami. Organizacja biura skupia się wokół 4 głównych sektorów gospodarki, na które składają się: ·          przemysł rolno-spożwczy ·          moda-mieszkalnictwo-zdrowie · &nb

Więcej

Facebook
Prasa & galeria mediów
Ostatnie komentarze

| mai 20, 2017

| avril 02, 2017