Ochrona środowiska

Rozpoczęła się 4. edycja konkursu ECO-MIASTO 2016

Remi Piglowski - 03-août-2016 17:04:09

Informacje o konkursie Samorządy stanowią siłę napędową umożliwiającą wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej. To właśnie one są odpowiedzialne za budowę i utrzymywanie obiektów oraz tworzenie infrastruktury komunalnej w zakresie gospodarki opadami, transportu oraz gospodarki wodno-ściekowej. Muszą przy tym uwzględniać potrzeby mieszkańców oraz podnosić ich jakość życia, redukować zużycie energii i ograniczać zanieczyszczenia. Wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców to najlepszy sposób na wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju. Z takim założeniem powstał projekt ECO-MIASTO, którego organizatorem jest Ambasada Francji w Polsce. W 2016 roku projekt wspierany Polska, Saint-Gobain, SAUR Polska, EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także przez Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) oraz Fundację Wspólnie Lafarge Holcim. ECO-MIASTO to: Seminaria tematyczne z udziałem ekspertów z Polski i Francji Podczas czwartej edycji ECO-MIASTO 2016 zorganizowane zostaną 4 seminaria w czterech różnych miastach Polski. Odbędą się one w wrześniu i w październiku – szczegóły już wkrótce. Konkurs dla miast i gmin Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Wszystkie miasta mogą zgłaszać swoje kandydatury w czterech kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna, gospodarka wodna, zarządzanie systemami energetycznymi. W skład jury oceniającego zgłoszone projekty wejdą niezależni eksperci z instytucji państwowych, wyższych uczelni i mediów. Kampania informacyjna Strona internetowa eco-miasto.pl będzie platformą wymiany i promowania dobrych praktyk między obywatelami oraz pomiędzy miastami. Prowadzone będą także działania informacyjne skierowane do mediów ogólnopolskich i lokalnych. Zgłoszenia W konkursie ECO-MIASTO mogą wziąć udział gminy i związki międzygminne, świadomie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez realizację projektów w zakresie zrównoważonej mobilności, ekologicznego budownictwa, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie  do 20 października 2016 roku formularzy dostępnych na stronie internetowej projektu. Niezbędne jest także zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu konkursu. Konkurs ECO-MIASTO jest dla każdej gminy okazją, aby promować realizowane we własnym regionie projekty zrównoważonego rozwoju i poinformować o nich jak największą grupę odbiorców. Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości podczas uroczystego wręczenia nagród w Ambasadzie Francji w Warszawie w listopadzie 2016 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy wysłać na adres: Ambasada Francji w Polsce ul. Piękna 1 00-477 Warszawa z dopiskiem: Konkurs ECO-MIASTO bądź elektronicznie na adres mailowy:  cooperation.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.  


Zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi w Brest (Francja)

Remi Piglowski - 02-août-2016 16:32:45

CEL Zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przy racjonalnym wykorzystaniu miejskich sieci ciepłowniczych, lokalnego potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i energii uzyskiwanej z odpadów. KONTEKST Metropolia Brest wdraża politykę energetyczno-klimatyczną w celu zmniejszenia śladu węglowego w ramach miasta oraz regionu metropolitalnego. Jednym z jej filarów jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Jednym z podstawowych instrumentów tej polityki jest rozwój miejskich sieci ciepłowniczych. Niesie on ze sobą również korzyści dla odbiorców końcowych w postaci poczynionych oszczędności energetycznych i finansowych. ROZWIĄZANIA Optymalizacja użycia różnych źródeł energii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) Produkcja ciepła ze zrębków drzewnych Zabudowa źródeł szczytowych umożliwiających rozwój sieci ciepłowniczej oraz wykorzystanie ciepła z odpadów przez cały rok Dystrybucja ciepła do odbiorców poprzez sieci ciepłownicze Optymalizacja zużycia paliw kopalnych Budowa lokalnego akumulatora ciepła podłączonego do sieci WYNIKI 85% dystrybuowanego ciepła jest wytwarzane z odzysku ciepła z odpadów oraz z energii ze źródeł odnawialnych 20 000 niewyemitowanych ton CO2/rok Powiększenie sieci ciepłowniczej z 20 km do 45 km 120 węzłów ciepłowniczych 20 000 ogrzewanych mieszkań 120 000 MWh/rok Brest ubiega się o Europejską Nagrodę Energetyczną (marka Cit’ergie).


Zapobieganie powodziom i zarządzanie kryzysowe

Katarzyna Salej - 02-nov.-2011 11:23:27

W związku z powtarzającymi się w Polsce powodziami, a także wprowadzeniem europejskiej Dyrektywy Powodziowej, 27 października w Ambasadzie Francji odbyła się zorganizowana przez Misję Ekonomiczną-UBIFRANCE konferencja pod tytułem „Zapobieganie powodziom i zarządzanie kryzysowe”, w której udział wzięli między innymi przedstawiciele państwowych instytucji zajmujących się działaniami przeciwpowodziowymi. Obecni byli przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich i Regionalnych Centrów Zarządzania Kryzysowego i jednostek Straży Pożarnej. Celem konferencji było przedstawienie rozwiązań zarządzania kryzysem i przeciwdziałania powodziom stosowanych przez francuskie firmy. Swoje usługi przedstawiła firma Météorage, proponująca system wykrywania i lokalizacji burz oraz wyładowań atmosferycznych, firmy Gedicom i CS, producenci automatycznego systemu informacji i ostrzegania przed ryzykiem, a także Zodiac, producent łodzi pneumatycznych. Oprócz tego miały okazję zaprezentować się firmy Pulsonic i Novimet, twórcy systemu pomiarów meteorologicznych, a także BHD, oferująca zapory przeciwpowodziowe i zbiorniki elastyczne. Największym zainteresowaniem cieszyła się firma Hydromobil, oferująca systemy pompujące o dużej przepustowości, nieistniejące na polskim rynku. W drugiej części dnia francuskie firmy wzięły udział w indywidualnych spotkaniach biznesowych z przedstawicielami państwowych instytucji obecnych na konferencji, a także z  przedstawicielami polskich firm, którzy wykazali zainteresowanie współpracą z firmami z Francji.  


Zmiany w ustawodawstwie krajowym dotyczącym gospodarki odpadami w Polsce

Ewa Zielinska - 24-juin-2011 14:52:43

  Konferencja zorganizowana w dniu 16 czerwca 2011 w Warszawie przez Ambasadę Francji, Misję Ekonomiczną-UBIFRANCE, Krajową Izbę Gospodarczą (KIG) i Francuską Federację Lokalnych Przedsiębiorstw Publicznych (FEPL) zgromadziła przedstawicieli polskich samorządów, przedsiębiorstw komunalnych oraz województw i była okazją do poruszenia kwestii dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Konferencja pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW umożliwiła 85 polskim i francuskim uczestnikom (przedstawicielom samorządów, województw, przedsiębiorstw komunalnych i firm prywatnych) dyskusję nt. współpracy międzygminnej niezbędnej do opracowania wspólnej strategii gospodarki odpadami obejmującej zbiórkę, sortowanie, recykling oraz odzyskiwanie energii z odpadów poprzez spalanie czy odzysk metanu. Swoje rozwiązania w tej dziedzinie zaprezentowały cztery francuskie firmy. Veolia Usługi dla Środowiska poruszyła kwestie segregacji i recyklingu odpadów, SITA Polska omawiała zagadnienia związane ze zbiórką odpadów komunalnych, grupa TIRU zaprezentowała swoje technologie termicznego przetwarzania odpadów, a firma Bionersis – odzyskiwania metanu z biogazu wysypiskowego. Kontakt: Michael BYSTRON – michael.bystron@ubifrance.fr – 22 529 31 19 Katarzyna SALEJ – katarzyna.salej@ubifrance.fr – 22 529 31 39    


Konferencja

Ewa Zielinska - 01-juin-2011 17:10:31

Ambasada Francji wraz z Ubifrance i Krajową Izbą Gospodarczą organizują konferencję pt. „Zmiany w ustawodawstwie krajowym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce: wyzwania i szanse dla samorządów terytorialnych”, która odbędzie się 16 czerwca 2011r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli polskich samorządów oraz do lokalnych przedsiębiorstw działających w branży gospodarki odpadami. Warsztaty tematyczne prowadzone przez gości z Francji (przedstawicieli samorządów, spółek publiczno-prywatnych i przedsiębiorstw francuskich) będą miały na celu z jednej strony przybliżenie lokalnym władzom kwestii zawiązywania umów pomiędzy samorządami a podmiotami prywatnymi, a z drugiej zaprezentowanie dostępnych technologii w dziedzinie gospodarki odpadami (zbiórka selektywna i odzyskiwanie odpadów). Konferencja będzie też okazją do omówienia roli władz lokalnych w gospodarce odpadami (stworzenie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami na terenie administrowanym przez samorządy, uwrażliwianie mieszkańców na problem selektywnej zbiórki odpadów).     Konferencja objęta jest patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział w konferencji jest możliwy jedynie za okazaniem zaproszenia. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język polski i francuski. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: Caroline CASTAING – caroline.castaing@diplomatie.gouv.fr – (22) 529 30 82  


Targi WODKAN

Ewa Zielinska - 21-avr.-2011 17:04:42

Po sukcesie francuskiego stoiska w 2010, również w tym roku UBIFRANCE zaznaczy swoją obecność na największych w Polsce targach wodno-kanalizacyjnych WODKAN.Przez cztery dni targów kilka francuskich firm zaprezentuje swoje rozwiązania z dziedziny gospodarki wodnej. Spotkania biznesowe zorganizowane przez UBIFRANCE będą natomiast okazją do nawiązania nowych kontaktów handlowych na terenie Polski. Targi WODKAN odbędą się w Bydgoszczy po raz 19sty, w ubiegłym roku zgromadziły 400 wystawców z różnych krajów Europy i świata oraz około 10 000 zwiedzających.  


O Business France
  Witamy na stronach Business France w Polsce    1 stycznia br. UBIFRANCE, Francuska Agencja ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw połączyła się z AFII, Francuską Agencją ds. Inwestycji Międzynarodowych, tworząc BUSINESS FRANCE . Poprzez sieć BUSINESS FRANCE na świecie, proponujemy francuskim przedsiębiorstwom szeroki wachlarz produktów i usług wspierających i ułatwiających rozwój na rynkach zagranicznych.   BUSINESS FRANCE w Polsce to polsko-francuski zespół 15 pracowników wspierających działalność francuskich przedsiębiorstw na polskim rynku i ich współpracę z polskimi partnerami. Organizacja biura skupia się wokół 4 głównych sektorów gospodarki, na które składają się: ·          przemysł rolno-spożwczy ·          moda-mieszkalnictwo-zdrowie · &nb

Więcej

Facebook
Prasa & galeria mediów
Ostatnie komentarze

| mai 20, 2017

| avril 02, 2017