Service

TRIALOG : Looking for partners and customers

Ulrikke Ørnholt - 26-sept.-2016 16:14:33

TRIALOG er et konsulentselskap som har kompetanse på innovasjon for systemspesifikasjon, system validering, interoperabilitet, Internet of things, design av cybersikkerhet og personvern, innebygde systemer og industrianlegg. Vi hjelper våre kunder med å håndtere stadig mer komplekse programvarer og systemer på 3 ulike områder: •             Smart Metering og Smart Grid, •             E-mobilitet •             og helse og sosial. Vi åpner et nytt kontor i Oslo å utvikle vår aktivitet i Norge. TRIALOG er et uavhengig selskap opprettet i 1987 og er historisk basert i Paris i Frankrike. Deres kunder er store europeiske industriselskaper. De søker   samarbeidspartnere og kunder som er interessert i deres kompetanse.   TRIALOG is a consulting company which provides expertise in innovation for system specification, system validation, interoperability, internet of things, cyber-security and privacy by design, in embedded and industrial systems.   We help our clients to manage increasingly complex software and systems in 3 domains: •             Smart Metering and Smart Grid, •             E-Mobility •             and Health and Social       We are now rising a new turn in our export growth by setting an office in Oslo. TRIALOG is an independent company created in 1987 and historically based in Paris, France. Its clients are large industrial European companies. TRIALOG would like to develop its activities in Norway and is looking for new partners and customers interested in its expertise.      


Grand Prix VIE

Ulrikke Ørnholt - 02-juin-2016 10:56:57

Den franske ambassadøren, Mr. Jean-François Dobelle, har gleden av å invitere deg til prisutdelingen av den norske «Grand Prix V.I.E" den 9. juni på hans Residens. V.I.E står for "Volontariat International en Entreprise" = French International Internship Programme. Det er en utmerket løsning for å tiltrekke seg unge franske og europeiske forretnings talenter. Siden bedriften din er nært knyttet til fransk virksomhet i Norge og Norden, er du invitert til å lære mer om denne innovative formelen ved denne anledningen. Det er allerede 18 franske selskaper i Norge som sysselsetter 33 V.I.E trainees. Du vil også komme til å møte deres ledere som vil dele sine erfaringer. Vennligst finn vedlagt invitasjonen og en presentasjon på engelsk som forhåpentligvis vil overbevise deg om at V.I.E konseptet er en utmerket HR-løsning for din bedrift. Rundt 30 V.I.E trainees som jobber i franske selskaper i Norge har konkurrert og to av dem vil offisielt motta sin premie på seremonien. Vi håper du kan bli med oss ​​på prisutdelingen torsdag 9 juni 2016 kl 17:00. Vennligst bekreft din deltakelse per e-post til oslo@businessfrance.fr .     The French Ambassador, Mr. Jean-François Dobelle, has the pleasure to invite you to the awards ceremony of the Norwegian “Grand Prix V.I.E” on 9 June at his Residence. V.I.E stands for “Volontariat International en Entreprise” = French International Internship Programme. It is an excellent solution to attract young French and European business talents. As your company is closely linked to French business in Norway and the Nordic countries, you are invited to learn more about this innovative formula at this occasion. There are already 18 French companies in Norway employing 33 V.I.E trainees. You will also get to meet their managers to share their experience. Please find attached the invitation and a presentation in English that hopefully will convince you that the V.I.E is an excellent HR solution for your company. Around 30 V.I.E trainees working in French companies in Norway have competed and two of them will officially receive their prize at the ceremony. We hope you can join us at the awards ceremony on Thursday, 9 June 2016 at 5 p.m . Please confirm your attendance by e-mail to oslo@businessfrance.fr  


YELLOW KORNER

Ulrikke Ørnholt - 01-mars-2016 10:33:40

YellowKorner er en kunstnerisk og trendy merkevare med en sterk utvikling på verdensbasis. De er på jakt etter partnere. Konseptet er basert på en svært enkel ligning: øke antall kopier av kunst fotografier for en god pris for alle, gitt i begrenset opplag med et garanti for autentisitet. Derfor, i stedet for å tilby 10 kopier på 5 000 euro hver, velger YellowKorner å publisere 1 000 kopier på 50 euro hver. YellowKorner fremmer alle talenter valgt gjennom et nettverk av 80 gallerier over hele verden med allerede en suksesshistorie i Skandinavia med deres flaggskip i Stockholm. YellowKorner har også planlagt en åpning i København i slutten av juni 2016. YellowKorner galleriene er plassert der publikum og kunstnere kan møte hverandre, utstille og markedsfører kunst fotografier med en sterk kunstnerisk linje med flere enn 200 kjente kunstnere.   De er nå den ledende utgiver av kunstfotografi for alle - for mer informasjon, ta en titt  HER og på deres hjemmeside: http://www.yellowkorner.com/   Er du interessert i å vite mer om  YellowKorner, kontakt gjerne Frederique Goudard ved Business France Norge (+47 23 33 33 69 , frederique.goudard(@)businessfrance.fr .   YellowKorner is a French artistic and trendy brand with a strong development worldwide. They are looking for partners in order to develop their concept in Norway. The concept is based on a very simple equation: increasing the number of copies of art photographs in order to make them affordable for everyone, provided in limited editions with a certificate of authenticity. Therefore, instead of offering 10 prints at 5 000 euros each, YellowKorner chooses to publish 1 000 at 50 euros each. YellowKorner promotes all talents selected through a network of 80 galleries worldwide with already a success story in Scandinavia and its flagship store in Stockholm.  YellowKorner has also planned an opening in Copenhagen at the end of June 2016. The YellowKorner galleries are placed where public and artists could meet each other, exhibiting and market the art photographs with a strong artistic line with more than 200 artists known.   They are now the leading publisher of accessible art photography – for more information, have a look  HERE and on their website: http://www.yellowkorner.com/            


Hvordan lykkes i Frankrike

Ulrikke Ørnholt - 24-sept.-2015 15:27:45

Frankrike er et marked med store muligheter, men også mange utfordringer for en norsk bedrift. Lær mer om dette i vårt frokostmøte i samarbeid med Innovasjon Norge sitt Paris-kontor 29. september.   Frankrike er verdens femte største økonomi og en av Norges viktigste handelspartnere. For tiden er det store forretningsmuligheter for norske bedrifter som leverer varer, teknologi og kunnskap innen fornybar energi, design og mote, helsetjenester og sjømat.   Den franske stat har virkemidler for å tiltrekke seg utenlandske investeringer som norske bedrifter burde vite om. Dette gjelder spesielt for utenlandske oppstartsbedrifter som kan motta både støtte og mentoring på lik linje med franske selskaper. Paris har tatt sikte på å bli en av verdens viktigste start-up byer. Sammen med et nettverk av de største franske byene finnes det et vell av muligheter for norske selskaper som ønsker å jobbe med likesinnede og få kontakter inn i relevante miljøer.   Vi får også høre historien om hvordan det gikk da Salma skulle etablere sin merkevare i verdens mest kresne matmarked. Dette har endt med suksess, men veien dit har ikke vært rett frem.   Det blir muligheter for å booke møter med representanter fra Innovasjon Norge sitt Paris-kontor i etterkant av møtet for individuelle samtaler og rådgivning på konkrete prosjekter.   Vil du vite mer om hvordan du lykkes i det franske markedet, enten du skal etablere deg der, eksportere eller bare gjøre forretninger med franskmenn. Kom på frokostmøte i Bergen Næringsråd 29. september kl 08.15-10.00!   Program    08.15     Registrering 08.30     Velkommen ved BN og IN 08.35     Det franske markedet – do’s and don’ts og oppdatert markedsinformasjon – Martin Hennum, seniorrådgiver Innovasjon Norge Frankrike 09.00     Salma – opp- og nedturer ved etablering i Frankrike ved Trym Eidem Gundersen, adm. dir Salmon Brands AS 09.30     Virkemidler fra franske myndigheter for utenlandske selskaper, Gilles Debuire, Direktør BusinessFrance / Invest in France i Stockholm 09.50     Spørsmål og kommentarer  


Velkommen til SMART LIFE 2015

Ulrikke Ørnholt - 11-mai-2015 16:28:17

Velkommen til et spennende SMART LIFE PARTNERSHIP EVENT som holdes i Paris 9-10 juni 2015  i samarbeid med FUTUR EN SEINE (11-21 juni 2015) , Europas største digitale festival ( www.futur-en-seine.paris/en/ ) Det franske Industridepartementet organiserer arrangementet sammen med de store franske IKT klyngene (Cap Digital , Systematic , SCS og andre) . Målet er å bringe sammen innovasjonsaktører fra hele verden ( klynger, inkubatorer , forskningsinstitutter , små og mellomstore bedrifter ...) og å fremme oppstart av felles europeiske og internasjonale forskningsprosjekter på temaet " Smart Life" .  Arrangementet begynner 9 juni med en presentasjon av klynger, finansielle verktøy for Internationalt n yskapende samarbeid . 10 juni er det t ematiske workshops for bedrifter i lys av fremveksten av innovative prosjekter. 11 til 21 juni 2015 er det tid for Europas største Digitale festival " Futur en Seine 2015" med en stappfull agenda av networking, tekniske møter, innovasjonsturer, konferanser og demonstrasjoner. Mer informasjon finns i pdf-filen nedenfor.  Er din bedrift / klynge interessert i å delta i SMART LIFE 2015?  Ta kontakt med Frederique GOUDARD på frederique.goudard@businessfrance.fr, 23 33 33 69. Klikk  her for påmelding. Arrangementet er gratis !


Bravocar : Ny tjeneste for samkjøring

Anne Marit Skandfer - 28-mars-2014 13:49:31

I dag er de fleste av oss opptatt av miljøet, men vet ikke alltid hvordan vi kan bidra konkret med miljøvennlige tiltak. Prosjektet Bravocar ble lansert 27. februar av bedriften The Open Project , drevet av tre franskmenn med over 10 års fartstid her i Norge. Formålet til Bravocar er kort og godt å tilby et økonomisk og miljøvennlig transportalternativ og fremkomstmiddel. Siden lanseringen har The Open Project fått oppmerksomhet fra blant annet Miljøstiftelsen Zero , Gründernes Hus og private investorer. Hva innebærer samkjøring? Det finnes flere måter å reise på i dag og privatbiler er fortsatt det viktigste fremkomstmiddelet. Gjennomsnittlig er det mindre enn to passasjerer per bil og tall fra Statens vegvesen viser at det i 2012 bare var 0,15 passasjerer i hver bil i Oslo i rushtiden, noe som bidrar til å skape tett trafikk på veiene. Dessuten øker både veidriftskostnader og CO2-utslippene.  Om vi lar vår egen bil stå og heller sitter på med noen andre, blir det færre biler og da reduseres både køer, utslipp og svevestøv. Samkjøring er derfor et nyttig tiltak for å redusere trafikken i rushtiden, ettersom det blir færre biler på veien. Bravocar er den eneste plattformen for samkjøring på europeisk nivå, den er tilgjengelig på 10 språk og støtter 7 ulike valutaer. I tillegg bruker Bravocar geoposisjonering, slik at brukerne automatisk får opp riktig språk og valuta. Dessuten finnes det flere spesialtjenester tilpasset hverdagslige behov: Ladies Only, shopping, flyplasstransport og reiser der du bor. Tjenestene kan benyttes både av bedrifter og av privatpersoner. Lurer du på hvordan det fungerer i praksis? Les mer her! Kontaktinformasjon : 21 01 89 11 / marketing@bravocar.eu  


Om
BUSINESS FRANCE hjelper små og mellomstore franske bedrifter med deres internasjonale utvikling. Med 80 kontorer i 70 land, er BUSINESS FRANCE et nettverk av flerkulturelle team og en verdifull internasjonal plattform for franske bedrifter. I Norge er BUSINESS FRANCE tilknyttet Den franske ambassaden. Ved vårt kontor på Majorstuen i Oslo jobber det 7 franske og norske medarbeidere med god kunnskap om både det norske og franske markedet, under ledelse av Pascal Lecamp. Vi jobber innenfor 4 hovedområder: • Industri – Transport – Energi • Nye teknologier – Innovasjon – Service • Matindustri – Drikke – Landbruk • Mote – Interiør – Helse – Kosmetikk Vi leverer kunnskapsbaserte produkter og tjenester til franske bedrifter: Våre skreddersydde tjenester inkluderer alt fra markedsinformasjon til rådgivnings- og ma

les mer

Facebook
Presse & Media